Projekti

Projekti programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Programsko področje: Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

  • Rezultat: Izboljšane spretnosti in kompetence članov osebja ter študentov in dijakov, vključenih v kombinirano izobraževanje
  • Neposredni učinek: Izboljšane prakse poučevanja in učenja v okviru kombiniranega izobraževanja ter izmenjava znanja in dobrih praks z institucijami iz držav donatoric

Vnaprej opredeljen projekt
KIPSI

Več o projektu

Programsko področje: Dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost

  • Rezultat: Izboljšane spretnosti za dobro upravljanje in sodelovanje pri zagotavljanju storitev žrtev otrok
  • Neposredni učinek: Novi ali izboljšani modeli sodelovanja, pilotno uvedeni v okviru storitev za otroke žrtve ter aktivnosti namenjene dvigu ozaveščenosti

Vnaprej opredeljen projekt
Barnahus

Več o projektu