Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekti programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Programsko področje: Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Programsko področje: Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Vsebina je v delu.

Programsko področje: Dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost

Skip to content