Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Inovativna metodologija in didaktično digitalno orodje za izkustveno poučevanje in opismenjenje v smeri razogljičenja ter ciljev digitalne in zelene tranzicije (Zeleni Pingvin)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:

Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Naziv projekta:

Inovativna metodologija in didaktično digitalno orodje za izkustveno poučevanje in opismenjenje v smeri razogljičenja ter ciljev digitalne in zelene tranzicije

Kratko ime (akronim):

Zeleni Pingvin

Nosilec projekta:

ISKRAEMECO, merjenje in upravljanje energije, d. d.

Projektni partnerji:

Partner 1: Mestna občina Kranj
Partner 2: Društvo DOVES – FEE Slovenia
Partner 3: Mestna občina Ljubljana
Partner 4: Foundation for Environmental Education (FEE) Norway (NOR)

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

808.428,65

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

764.281,54

Glavni rezultati projekta:

Razvoj nove digitalne metodologije in prakse učenja na področju okoljskega opismenjevanja; usposobljenost kritične mase multiplikatorjev, učiteljev in drugega strokovnega osebja za uporabo teh praks in vzpostavitev temeljev trajnostne večsektorske strukture za široko diseminacijo rezultatov po zaključku projekta.

Povzetek projekta:

Projekt gradi kompetence na dveh ključnih področjih, ki sta med največjimi izzivi v Sloveniji, EU in globalno: klimatske spremembe in digitalni prehod. Razvoj popolnoma nove metodologije in didaktičnega digitalnega orodja za izkustveno poučevanje te problematike ter opismenjevanje učiteljev in učencev osnovnih šol v smeri ciljev digitalne in zelene tranzicije, na čelu z razogljičenjem ter njihova dodatna usposobljenost s kompetencami za življenje, kot so prevzemanje lastne iniciative, odgovornosti za svoja dejanja, skrb za splošno dobro. Uspešno izveden projekt bo pomembno znižal ogljični odtis mesta, ustvarjal novo znanje in navade v različnih starostnih skupinah na področju okoljske osveščenosti in pomembno vplival na življenje prihodnjih generacij.

Skip to content