Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Pritožbeni postopek

PRITOŽBENI MEHANIZEM – POROČANJE O NEPRAVILNOSTIH (V SKLADU Z 12.7 ČLENOM UREDBE O IZVAJANJU NORVEŠKEGA IN EGP FINANČNEGA MEHANIZMA 2014−2021)

Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP izvajata politiko ničelne tolerance do korupcije in slabega upravljanja. Sledita politiki dobrega upravljanja, njuno izvajanje je osnovano na načelih odprtosti, preglednosti in odgovornosti.

V primeru, da ste zasledili sum slabega upravljanja ali korupcije, to sporočite Nacionalni kontaktni točki (NKT), Ministrstvu za finance v vlogi Organa za nepravilnosti ali Uradu za finančne mehanizme. Prosimo, da navedete čim več podrobnih informacij, ki bodo omogočile ustrezno obravnavo prijave. Prijava bo obravnavana zaupno. Odgovorili vam bomo v roku deset delovnih dni. Prijavo lahko oddate tudi anonimno. Obravnavali jo bomo, vendar vam v tem primeru ne moremo posredovati odgovora.

Vsebine, ki so primerne za vložitev pritožbe:

  • neustrezno upravljanje sredstev programa;
  • neprimerno ravnanje Nosilca programa;
  • dvojnost meril, ki jih uporablja Nosilec programa.

Vsebine, ki niso primerne za obravnavo v pritožbenem postopku:

  • ugovor na odločitev o dopustnosti vloge;
  • pritožba zaradi odobritve ali zavrnitve vloge;
  • pritožba glede odločitve o upravičenosti izdatkov.

Za poročanje o nepravilnostih se prosim obrnite na spodnje naslove:

Nacionalna kontaktna točka
Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Kotnikova 5, 1000 Ljubljana
E: gp.mkrr@gov.si

Jadranka Plut, vodja NKT
E: jadranka.plut@gov.si

Ministrstvo za finance
Direktorat za proračun

Beethovnova ulica 11
1000 Ljubljana
T: +3861 369 64 70
E: gp.mf@gov.si

Urad za finančne mehanizme
EFTA House
Avenue des Arts 19H
1000 Brussels, Belgija
E: alert-fmo@efta.int

Skip to content