Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Poročila

Kombinirana strateška in letna poročila

Zapisniki letnih sestankov

Skip to content