Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Program Izobraževanje – krepitev človeških virov

Program Izobraževanje – krepitev človeških s ciljem izboljšanja človeškega kapitala in baze znanja je namenjen krepitvi človeškega kapitala ter podpira razvoj kompetenc za 21. stoletje, razvoj kreativne ekonomije (industrije), boljšo povezanost izobraževanja in usposabljanja z realnim okoljem, razvoj podpornih ukrepov za vključevanje v življenje in delo posebnih skupin, ki so izključene ali imajo slabši dostop do podpornih sistemov. Nadalje program spodbuja razvoj ukrepov za boljše usklajevanje poklicnega in družinskega življenja na lokalni ravni ter krepitev kapacitet institucij za dobro upravljanje, medsektorsko in medresorsko sodelovanje.

V vlogi Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov nastopa Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Odgovornosti in naloge Nosilca programa so med drugim:

  • zagotavljanje izvajanja programa v skladu s cilji in rezultati Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP;
  • izbor projektov za sofinanciranje v okviru programa;
  • spremljanje izvajanja ter doseganja neposrednih učinkov in dosežkov projektov pri izpolnjevanju pričakovanih ciljev programa;
  • načrtovanje, izplačevanje in poraba sredstev za namene programa;
  • poročanje državam donatoricam, NKT ter drugim pristojnim subjektom o izvajanju in napredku programa;
  • izvajanje ukrepov za preprečevanje, zmanjšanje in odpravo nepravilnosti pri izvajanju programa;
  • zagotavljanje informacij in obveščanje javnost o obstoju, ciljih, izvajanju in dosežkih programa ter o sodelovanju z državami donatoricami in drugimi subjekti.

Kontaktni podatki

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Jadranka Plut, vodja Nosilca programa
E-pošta: jadranka.plut@gov.si
Telefon: +386 1 400 33 35

Kontaktni obrazec

Polja označena z * so obvezna!

Skip to content