Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sklad za bilateralne odnose

Sklad za bilateralne odnose, ki ga upravlja Nacionalna kontaktna točka, je namenjen financiranju bilateralnih aktivnosti, katerih vsebina presega izbrana programska področja. O izvajanju sklada odloča Skupni odbor Sklada za bilateralne odnose, ki ga sestavljajo Nacionalna kontaktna točka in predstavniki ministrstev za zunanje zadeve držav donatoric ter  Ministrstva za zunanje zadeve Republike Slovenije.

Del sredstev Sklada za bilateralne odnose je dodeljen tudi programoma Izobraževanje – krepitev človeških virov ter Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Dodatne informacije:

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Jadranka Plut
E-pošta: jadranka.plut@gov.si
Telefon: +386 1 400 3335

Skip to content