Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Novice

Hiša za otroke: dnevna soba s stoli, omaricami in igračami.

23. november 2023 – 18. novembra obeležujemo Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. V ta namen je Ministrstvo za pravosodje, 22. 11. 2023, organiziralo strokovno konferenco z naslovom Participacija otrok ...

Preberite več
Ljudje sedijo v vrstah na konferenci

15. november 2023 – Projekt Zagon je sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma EGP ter usmerjen v izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb. V sklopu projekta je bila v Grosuplju organizirana mednarodna ...

Preberite več
Mama, oče in dva majhna otroka se sprehajajo po kmetijskem zemljišču.

10. november 2023 – Po zagonu projektne spletne platforme so v sklopu projekta TERA, ki je financiran s strani Norveškega finančnega mehanizma, opravili še »Raziskavo o enakosti spolov na podeželju (TERA, 2022)«. V raziskavi so se ...

Preberite več

Bilateralno sodelovanje

Eden od glavnih ciljev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP je krepitev bilateralnih odnosov med tremi državami donatoricami in 15 državami upravičenkami.

Preberite več Več o programu

Elektronski sistem spremljanja

eMS je sistem spremljanja s portalom za komuniciranje, namenjen oddaji, preverjanju in ocenjevanju vloge za projekt ter upravljanju in administraciji projektov in programov.

Interaktivni portal

Portal s podatki o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v obdobjih 2014–2021 in 2009–2014 v posameznih državah upravičenkah.

Pritožbeni postopek

Želite podati pritožbo na domnevno neskladnost z načeli dobrega upravljanja v zvezi z izvajanjem Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 v Sloveniji?

Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih

Skip to content