Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Novice

Skupinska slika udeležencev študijskega obiska

22. september 2023 – Norveška delegacija je v sklopu projekta PreseNEETi se med 12. in 14. septembrom 2023 obiskala Celje, Ljubljano in Maribor, kjer je spoznavala dobre prakse dela z mladimi, ki se soočajo s težavami v duševnem zdravju, in ...

Preberite več
Predjamski grad, pred njim travnik s cvetičimi zlaticami, ženska v modri majici sedi na klopci, gleda grad

21. september 2023 – V okviru projekta Predjama Sustainable, ki je podprt s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, so preverjali uspešnost izvedenih ukrepov mobilnostnega načrta. Rezultati ponovitvenega monitoringa so pokazali povečanje uporabe ...

Preberite več
VIS A VIS – Uporabna gradiva projekta VIS A VIS – spletna stran

20. september 2023 – V okviru projekta so pripravljeni dokumenti za podporo zaposlenim s področja vzgoje in izobraževanja ter delodajalcem pri vključevanju in zaposlovanju oseb z avtizmom. Pomoč osebam z avtizmom na ravni države je ...

Preberite več

Bilateralno sodelovanje

Eden od glavnih ciljev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP je krepitev bilateralnih odnosov med tremi državami donatoricami in 15 državami upravičenkami.

Preberite več Več o programu

Elektronski sistem spremljanja

eMS je sistem spremljanja s portalom za komuniciranje, namenjen oddaji, preverjanju in ocenjevanju vloge za projekt ter upravljanju in administraciji projektov in programov.

Interaktivni portal

Portal s podatki o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v obdobjih 2014–2021 in 2009–2014 v posameznih državah upravičenkah.

Pritožbeni postopek

Želite podati pritožbo na domnevno neskladnost z načeli dobrega upravljanja v zvezi z izvajanjem Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 v Sloveniji?

Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih

Skip to content