Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Novice

2023-04-18 – Projekt Salomon (7)

20. junij 2024 – V programskem obdobju 2014–2021 se izvaja program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki predstavlja pomemben korak k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju negativnih vplivov podnebnih sprememb. Cilj programa ...

Preberite več
Veleposlanica Norveške, Trine Skymoen, državni sekretar pristojen za kohezijo, Marko Koprivc, in vodja Sektorja za finančne mehanizme, Jadranka Plut, skupaj pozirajo fotografu.

19. junij 2024 – V ponedeljek, 17. junija 2024, sta se mag. Marko Koprivc, državni sekretar, pristojen za kohezijsko politiko, in vodja Sektorja za finančne mehanizme, ga. Jadranka Plut, sestala z norveško veleposlanico, Njeno ekselenco Trine ...

Preberite več
Sončna elektrarna na strehi.

10. junij 2024 – V programskem obdobju 2014–2021 se izvaja program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, ki predstavlja pomemben korak k trajnostnemu razvoju in zmanjšanju negativnih vplivov podnebnih sprememb. Cilj programa ...

Preberite več

Bilateralno sodelovanje

Eden od glavnih ciljev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP je krepitev bilateralnih odnosov med tremi državami donatoricami in 15 državami upravičenkami.

Preberite več Več o programu

Elektronski sistem spremljanja

eMS je sistem spremljanja s portalom za komuniciranje, namenjen oddaji, preverjanju in ocenjevanju vloge za projekt ter upravljanju in administraciji projektov in programov.

Interaktivni portal

Portal s podatki o izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v obdobjih 2014–2021 in 2009–2014 v posameznih državah upravičenkah.

Pritožbeni postopek

Želite podati pritožbo na domnevno neskladnost z načeli dobrega upravljanja v zvezi z izvajanjem Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 v Sloveniji?

Spremljajte nas tudi na družbenih omrežjih

Skip to content