Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sklad za civilno družbo

Podpora civilni družbi je ključna prednostna naloga držav donatoric pri izvajanju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Za ta namen se v vsaki državi upravičenki izvaja Sklad za civilno družbo.

Cilja Sklada za civilno družbo sta okrepitev civilne družbe in aktivnega državljanstva ter opolnomočenje ranljivih skupin. Namen sklada je razviti dolgoročno trajnost ter krepiti zmogljivost organizacij civilne družbe in celotnega sektorja civilne družbe za okrepitev njihove vloge v prispevanju k politiki in sistemskim spremembam. Sklad spodbuja demokratično participacijo, aktivno državljanstvo in človekove pravice.

V okviru Sklada za civilno družbo je za nevladne organizacije na voljo 2,5 milijona evrov sredstev prek štirih javnih razpisov:

  • Razpis za srednje in velike projekte: sredstva so namenjena srednjim (do 60.000 evrov) in velikim (do 120.000 evrov) projektom na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe.
  • Razpis za mikro projekte oz. “hitri odziv”: NVO lahko zaprosijo za »hitra sredstva« (do 5.000 evrov) za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo, ki mora biti izvedena nemudoma.
  • Razpis za institucionalno podporo: razpis je namenjen sofinanciranju strateškega razvoja NVO. Organizacije pridobijo sredstva za izvajanje strateškega načrta, ob tem pa ob podpori mentorjev krepijo zmogljivosti in razvijajo še boljše programe.
  • Razpis za male projekte: sredstva (do 20.000 evrov) so namenjena samo organizacijam z manj kot 50.000 evri letnega prometa, ki nagovarjajo štiri ključna področja: demokracijo, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialno pravičnost in podnebne spremembe.

Sklad za civilno družbo upravlja CNVOS – Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v konzorciju z Zavodom PIP – Pravni in informacijski center Maribor ter Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto (DRPD Novo mesto).

Vsa vprašanja v zvezi s Skladom za civilno družbo naslovite na e-naslov upravljavca sklada:  podpora@acfslovenia.si.

Skip to content