Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Splošne informacije

Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

V okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje se izvajajo vnaprej opredeljen projekt ter projekti, izbrani na javnem razpisu. Predmet javnega razpisa je bil izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe. Skupna višina razpoložljivih sredstev je bila 15.564.705,88 EUR.

Cilj javnega razpisa je bil podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje ranljivosti na podnebne spremembe. Projekti morajo prispevati k naslednjim rezultatom:

  • Rezultat B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov
  • Rezultat B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti
  • Rezultat B.3: Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva
  • Rezultat B.4: Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb

Rok za predložitev vlog je bil 30. september 2021. Rezultati so objavljeni pod zaključenim javnim razpisom v zavihku Razpisi.

Več o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Program Izobraževanje – krepitev človeških virov

V okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov se izvajajo dva vnaprej opredeljena projekta ter projekti, izbrani na javnem razpisu. Predmet javnega razpisa je bil izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe. Skupna višina razpoložljivih sredstev je bila 11.299.156,00 EUR.

Cilj javnega razpisa je bil podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k naslednjim rezultatom:

  • Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja
  • Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin
  • Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Rok za predložitev vlog je bil 30. september 2021. Rezultati so objavljeni pod zaključenim javnim razpisom v zavihku Razpisi.

Več o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov

Drugi programi in skladi

V okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 se izvajata tudi Sklad za civilno družbo (Active Citizens Fund) – več informacij o projektih v okviru tega sklada je dostopnih tukaj ter program Socialni dialog – dostojno delo (Social Dialogue – Decent Work) – več informacij o projektih v okviru tega sklada je na spletni strani upravljavca sklada Innovation Norway.

Novost trenutnega obdobja financiranja sta dva horizontalna sklada; več informacij o projektih Sklada za zaposlovanje mladih je dostopnih tukaj, več informacij o projektih Sklada za regionalno sodelovanje pa tukaj.

Za informacije o projektih v okviru programov Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter Izobraževanje – krepitev človeških virov lahko pišete MKRR v vlogi Nosilca programa na nor_egp.svrk@gov.si.

Za informacije o projektih v okviru ostalih programov in skladov, ki niso v pristojnosti MKRR, kontaktirajte posamezne upravljavce teh skladov.

Skip to content