Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekti programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Programsko področje: Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost

Programsko področje: Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Skip to content