Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Projekti programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Projekti, izbrani na javnem razpisu

Rezultat B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov

Neposredni učinek B.1.1: Boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije

Ni projektov.

Neposredni učinek B.1.2: Vzpostavljena proizvodnja energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov

Rezultat B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

Neposredni učinek B.2.1: Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti

Neposredni učinek B.2.2: Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa

Rezultat B.3: Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

Neposredni učinek 3.1: Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Rezultat B.4: Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb

Neposredni učinek B.4.1: Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov

Vnaprej opredeljen projekt

Rezultat: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov

Neposredni učinek: Boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije

Skip to content