Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Učno-demonstracijska mreža za načrtovanje in izdelavo trajnostne industrijske embalaže iz alternativnih lignoceluloznih vlaken (LEAP)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

Neposredni učinek:

Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Naziv projekta:

Učno-demonstracijska mreža za načrtovanje in izdelavo trajnostne industrijske embalaže iz alternativnih lignoceluloznih vlaken

Kratko ime (akronim):

LEAP

Nosilec projekta:

Univerza v Ljubljani, Fakulteta za strojništvo

Projektni partnerji:

Partner 1: Inštitut za celulozo in papir
Partner 2: Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o.
Partner 3: Surovina, Družba za predelavo odpadkov, d.o.o.
Partner 4: SINTEF AS (NOR)

Začetek projekta:

1. 10. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

439.931,56

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

439.931,56

Glavni rezultati projekta:

Razvit demonstracijski projekt – učna-demonstracijska mreža, ki omogoča zasnovo bio-celulozne embalaže tudi za težje in transportno bolj obremenjene izdelke, ki še nimajo alternative EPS (ekspandiran polistiren) embalaži, kar posledično vpliva na zmanjšanje emisij CO2; vzpostavitev novega poslovnega modela, ki temelji na uporabi lokalnih odpadnih rastlinskih vlaken in omogoča razvoj trajnostne ligocelulozne embalaže.

Povzetek projekta:

Cilj projekta je razvoj naslednje generacije napredne in funkcionalne embalaže, ki vključuje gradnike odpadne biomase invazivnih tujerodnih rastlinskih vrst in omogoča izdelavo novih konstrukcijsko visoko zmogljivih embalažnih rešitev. Za industrijsko embalažo velikih produktov namreč še ni razvite trajnostne alternative EPS (ekspandiran polistiren) embalaži. Projekt se v tem pogledu osredotoča na trajnostni prehod v krožno ekonomijo, ki temelji na biološki razgradljivosti, zmanjšanju porabe deviških materialnih virov, hkrati pa rešuje problematiko recikliranja odpadka tujerodnih rastlinskih vrst. Učinki projekta se bodo odražali v vzpostavitvi nove vrednostne verige, ki deluje po principu zaprte zanke krožnega gospodarstva in omogoča eko-dizajn industrijske embalaže. Najpomembnejši so okoljski učinki, saj so študije pokazale, da lahko zamenjava plastične z alternativno celulozno embalažo povzroči zmanjšanje emisij CO2 v življenjskem ciklu, ob upoštevanu pridobivanja in proizvodnje surovin in njihovega recikliranja.

Skip to content