Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Nacionalna kontaktna točka

Naloge Nacionalne kontaktne točke (NKT) izvaja Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

NKT je v celoti odgovorna za izvajanje Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 v Sloveniji.

Obseg odgovornosti NKT med drugim vključuje:

  • celovito odgovornost za doseganje ciljev Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP in za uporabo sredstev, finančni nadzor in revizijo;
  • odgovornost glede javnih razpisov, zbiranja in izbora predlogov za projekte, ki se predložijo Uradu za finančne mehanizme (UFM);
  • z nosilcem projekta podpiše sporazum, da zagotovi pravilno izvajanje projekta;
  • zagotavljanje primerne izvedbe in nadzora projektov;
  • predsedovanje Skupnemu odboru Sklada za bilateralne odnose;
  • zagotavljanje rednega poročanja UFM o izvajanju programov, financiranih iz Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP ter poročanje o vseh morebitnih nepravilnostih;
  • zagotavljanje informacij in obveščanje širše javnosti o obstoju Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP, njunih ciljih, izvajanju in celovitem vplivu v Sloveniji;
  • zagotavljanje polne zavezanosti in opremljenosti Nosilcev programov za uspešno izvajanje projektov, programov in drugih specifičnih oblik nepovratne pomoči;
  • hrambo vseh dokumentov v zvezi s programi, uresničenimi v okviru Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP.

Kontaktni podatki

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Jadranka Plut, vodja Nacionalne kontaktne točke
Telefon: +386 1 400 33 35
E-pošta: jadranka.plut@gov.si

Informiranje in komuniciranje

Aleksandar Jović
Telefon: +386 1 400 35 95
E-pošta: aleksandar.jovic@gov.si

Kontaktni obrazec

Polja označena z * so obvezna!

Skip to content