Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Navodila in priročniki

Urad za finančne mehanizme

Nacionalna kontaktna točka

Nosilec programa

Priročnik za upravičence
Spremembe razpisne dokumentacije
Upravljanje programa

Drugo

Predhodne različice dokumentacije

Priročnik za upravičence
Drugo
Skip to content