Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Finančna mehanizma v Sloveniji

Sloveniji je v okviru obeh finančnih mehanizmov v obdobju 2014–2021 dodeljenih skupaj 37,7 milijona evrov, in sicer 19,9 milijona evrov iz Finančnega mehanizma EGP in 17,8 milijona evrov iz Norveškega finančnega mehanizma. Sredstva se namenjajo za sledeča programska področja:

  • Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade;
  • Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja;
  • Dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost;
  • Blaženje posledic podnebnih sprememb in prilagajanje nanje;
  • Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost in energetska varnost;
  • Civilna družba ter socialni dialog in dostojno delo.

V Sloveniji se izvajajo štirje programi:

  • Izobraževanje – krepitev človeških virov; Nosilec programa je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR);
  • Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; Nosilec programa je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR);
  • Sklad za bilateralne odnose; upravljavec je Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR);
  • Sklad za civilno družbo; upravljavec sredstev je CNVOS – zavod Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij v konzorciju z Zavodom PIP – Pravni in informacijski center Maribor ter Društvom za razvijanje prostovoljnega dela Novo mesto.

Program Socialni dialog – dostojno delo v imenu držav donatoric upravlja Innovation Norway. 

Tehnična pomoč, s katero upravlja Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj (MKRR) v vlogi Nacionalne kontaktne točke, je namenjena upravljanju obeh finančnih mehanizmov v Sloveniji. V okviru tehnične pomoči je na voljo 1,1 milijona evrov, upravičenci sredstev pa so – poleg Nacionalne kontaktne točke – še Organ za potrjevanje, Revizijski organ in Organ za nepravilnosti.

Skip to content