Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Razpisi

Odprti razpisi

23. december 2022

Poziv za bilateralno sodelovanje Sklada za civilno družbo

Rok za prijavo: do porabe sredstev, vendar najpozneje do 31. avgusta 2024

Preberite več

Razpisi v pripravi

Trenutno se ne pripravlja noben razpis.

Zaključeni razpisi

14. november 2022

Javni razpis Sklada za civilno družbo za srednje projekte

Rok za prijavo: 23. januar 2023 do 12. ure

Preberite več
3. november 2022

Javni poziv Sklada za civilno družbo za mikro projekte oz. “hitre odzive”

Rok za prijavo: od 3. 4. 2023 dalje do 1. 11. 2023

Preberite več
10. maj 2021

Javni razpis Sklada za civilno družbo za male projekte

Rok za prijavo: 12. julij 2021 do 12. ure

Preberite več
10. maj 2021

Javni razpis Sklada za civilno družbo za institucionalno podporo

Rok za prijavo: 15. marec 2021 do 12h

Preberite več
1. september 2020

Drugi razpis Sklada za zaposlovanje mladih

Rok za prijavo: 5. januar 2021 do 12h

Preberite več
15. junij 2020

Drugi javni razpis programa Socialni dialog – dostojno delo

Rok za prijavo: 1. oktober 2020, do 13:00

Preberite več
30. april 2020

Javni razpis Sklada za civilno družbo za mikro projekte oz. “hitre odzive”

Rok za prijavo: od 1. 6. 2020 do porabe sredstev oz. 1. 12. 2022

Preberite več
14. oktober 2019

Javni razpis Sklada za civilno družbo za srednje in velike projekte

Rok za prijavo: 11. december 2019 do 12. ure

Preberite več
6. november 2018

Razpis programa Socialni dialog – dostojno delo

Rok za prijavo: 7. februar 2019

Preberite več
14. avgust 2018

Razpis za povrnitev potnih stroškov pri iskanju projektnih partnerjev v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo

Rok za prijavo: do porabe sredstev, vendar najkasneje do 24. januarja 2019

Preberite več
Skip to content