Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Javni razpis Sklada za civilno družbo za institucionalno podporo

Nosilec razpisa: Upravljavec Sklada za civilno družbo – konzorcij CNVOS, Zavod PIP in DRPD Novo mesto
Sredstva: 450.000 EUR
Rok za prijavo: 15. 3. 2021 do 12h

Razpis Sklada za civilno družbo za institucionalno podporo je namenjen sofinanciranju strateškega razvoja nevladne organizacije. Organizacije bodo imele možnost pridobiti sredstva za izvajanje svojega strateškega načrta, ob tem pa bodo ob podpori mentorjev krepile svoje zmogljivosti in razvijale še boljše programe.

Zneski financiranja: 90.000 evrov na organizacijo

Maksimalni delež donacije na projekt: 100 % vseh upravičenih stroškov projekta.

Trajanje projekta: 36 mesecev.

Razpis za institucionalno podporo ni namenjen sofinanciranju projektov, ampak izvajanju strateških načrtov organizacije. Tekom treh let, kolikor traja podpora, bodo organizacije deležne široke podpore mentorjev in trenerjev z namenom, da bi v tem obdobju tako nadgradile svoje kapacitete in razvile svoje programe, da bodo zmožne pridobivati večja in različnejša sredstva za svoje delovanje.

Na razpis se lahko prijavijo organizacije, ki:

  • so bile ustanovljene vsaj 60 mesecev pred rokom prijave na razpis (ustanoviti so se torej morale pred 15. 3. 2016),
  • so v letih 2017–2019 imele povprečni letni prihodek med 100.000 in 500.000 evri,
  • ki izvajajo ali so od 1. januarja 2017 izvedle najmanj tri projekte na naslednjih področjih: a) Demokracija, aktivno državljanstvo, dobro upravljanje in transparentnost; b) Človekove pravice in enaka obravnava preko preprečevanja diskriminacije na podlagi rase ali etničnega porekla, vere ali prepričanja, spola, invalidnosti, starosti, spolne usmerjenosti ali spolne identitete,
  • imajo sprejet večletni organizacijski delovni načrt ali strategijo.

Rok za prijavo: 15. 3. 2021 ob 12. uri

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani Sklada za civilnbo družbo – Active Citizens Fund.

V zvezi z razpisom so objavljena tudi že prva vprašanja in odgovori.

V podporo prijaviteljem bosta organizirani dve spletni delavnici, prva je namenjena podrobnejši predstavitvi namena razpisa in razpisne dokumentacije, druga pa strateškemu načrtovanju.

Povezava do prve, informativne delavnice, z dne 22. januar 2021 in povezava do navodil za izpolnjevanje prijavnice.

Podrobnejše informacije o razpisu in dokumentacija so na voljo na spletni strani programa. Vsa vprašanja naslovite na upravljavca sklada. SVRK ni pristojna za razpis ali pojasnila in tolmačenje razpisne dokumentacije.

Skip to content