Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Izjava o dostopnosti

Za zagotavljanje pozitivne uporabniške izkušnje spletna stran sledi mednarodnim smernicam za dostopnost spletnih vsebin WCAG 2.0. (Web Content Accessibility Guidelines). Slednje predstavljajo skupek smernic in standardov, katerih osnovni namen je višja dostopnost vsebin objavljenih na spletu za ranljive skupine.

Izjava o dostopnosti

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v Republiki Sloveniji – www.norwaygrants.si / www.eeagrants.si.

Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Spodaj navedena vsebina (morebitno) ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

  • Vsebina objavljena pred 23. 9. 2018, ki je morebitno nedostopna, je ocenjena kot nesorazmerno breme, saj gre za starejšo vsebino, ki je za uporabnike, v luči iskanja informacij o trenutnih in bodočih razpisih ter o tekočih aktivnostih in projektih, v večji meri nerelevantna.
  • Pisarniške datoteke držav donatoric oziroma Urada za finančne mehanizme, za katere MKRR ni pristojen, a so zaradi narave spletišča pomembne.
  • eMS – elektronski sistem spremljanja, namenjen prijavi projektov na javni razpis ter poročanju ter spremljanju projektov in programov. Morebitne prilagoditve spletnega sistema eMS predstavljalo nesorazmerno breme MKRR, poleg tega pa bi se znatno povečalo tveganje za težave pri zagotavljanju nemotenega delovanja sistema.

Spodaj navedena vsebina (morebitno) ni dostopna, ker vsebina ne spada na področje uporabe veljavne zakonodaje:

  • pisarniške datoteke objavljene pred 23. septembrom 2018;
  • arhivsko spletišče Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2004–2009;
  • arhivsko spletišče Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2009–2014.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh, lahko uporabniki dobijo:

  • preko elektronske pošte: nor_egp.mkrr@gov.si
  • preko telefona: 01 400 36 82
  • osebno na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 29. novembra 2022 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 29. novembra 2023.

Povratne in kontaktne informacije

O morebitnih primerih neskladnosti spletišča Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v Sloveniji z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij lahko obvestite urednika spletišča, ki bo zadevo reševal.

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana
01 400 36 82
nor_egp.mkrr@gov.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za digitalno preobrazbo
Inšpektorat za informacijsko družbo
Davčna ulica 1
1000 Ljubljana
01 555 58 48
gp.irsid@gov.si

Skip to content