Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Izjava o dostopnosti

Za zagotavljanje pozitivne uporabniške izkušnje spletna stran sledi mednarodnim smernicam za dostopnost spletnih vsebin WCAG 2.0. (Web Content Accessibility Guidelines). Slednje predstavljajo skupek smernic in standardov, katerih osnovni namen je višja dostopnost vsebin objavljenih na spletu za ranljive skupine.

Izjava o dostopnosti

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko se zavezuje omogočati dostopnost svojega spletišča z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij.

Ta izjava o dostopnosti se nanaša na spletišče Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v Republiki Sloveniji – www.norwaygrants.si / www.eeagrants.si.

Stopnja skladnosti

To spletišče je delno skladno z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij zaradi spodaj navedenih izjem.

Nedostopna vsebina

Spodaj navedena vsebina (morebitno) ni dostopna zaradi nesorazmernega bremena:

  • Vsebina objavljena pred 23. 9. 2018, ki je morebitno nedostopna, je ocenjena kot nesorazmerno breme, saj gre za starejšo vsebino, ki je za uporabnike, v luči iskanja informacij o trenutnih in bodočih razpisih ter o tekočih aktivnostih in projektih, v večji meri nerelevantna.
  • Pisarniške datoteke držav donatoric oziroma Urada za finančne mehanizme, za katere SVRK ni pristojen, a so zaradi narave spletišča pomembne.
  • eMS – elektronski sistem spremljanja, namenjen prijavi projektov na javni razpis ter poročanju ter spremljanju projektov in programov. Morebitne prilagoditve spletnega sistema eMS predstavljalo nesorazmerno breme SVRK, poleg tega pa bi se znatno povečalo tveganje za težave pri zagotavljanju nemotenega delovanja sistema.

Spodaj navedena vsebina (morebitno) ni dostopna, ker vsebina ne spada na področje uporabe veljavne zakonodaje:

  • pisarniške datoteke objavljene pred 23. septembrom 2018;
  • arhivsko spletišče Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2004–2009;
  • arhivsko spletišče Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP 2009–2014.

Dostopne alternative

Vse informacije, ki so dostopne na spletnih straneh, lahko uporabniki dobijo:

  • preko elektronske pošte: nor_egp.svrk@gov.si
  • preko telefona: 01 400 36 82
  • osebno na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana

Priprava izjave o dostopnosti

Ta izjava je bila pripravljena 22. septembra 2020 na podlagi samoocene.

Izjava je bila nazadnje pregledana 22. septembra 2020.

Povratne in kontaktne informacije

O morebitnih primerih neskladnosti spletišča Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP v Sloveniji z Zakonom o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij lahko obvestite urednika spletišča, ki bo zadevo reševal.

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova ulica 5
1000 Ljubljana
01 400 36 82
nor_egp.svrk@gov.si

Odgovor boste prejeli v roku osmih dni od prejema obvestila oziroma prošnje. Če v tem roku ne bomo mogli podati ustreznega odgovora, vam bomo sporočili, kdaj bo odgovor podan in razloge za zakasnitev odgovora.

Izvršilni postopek

V primeru, da ugotovite odstopanja od določil Zakona o dostopnosti spletišč in mobilnih aplikacij, lahko podate prijavo inšpektorjem za informacijsko družbo po navadni ali elektronski pošti na naslov:

Ministrstvo za javno upravo
Uprava Republike Slovenije za informacijsko varnost
Inšpekcija za informacijsko družbo
Tržaška cesta 21
1000 Ljubljana
01 478 47 78
gp.uiv@gov.si

Skip to content