Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Pravne podlage

Nacionalna uredba

Uredba držav donatoric

Memorandum o soglasju

Sporazum

Zasnova programa

Opis sistema upravljanja in nadzora

Smernice  o dodeljevanju pomoči po pravilu “de minimis” in državnih pomočeh

Ostale pravne podlage

Skip to content