Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je namenjen pospešitvi načrtovanja, krepitvi institucionalnih sposobnosti in izvajanju pilotnih/demonstracijskih ukrepov, ki na lokalni, regionalni in državni ravni prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Z ukrepi se prednostno usmerja na področja trajnostne mobilnosti, obnove ekosistemov omrežja Natura 2000, krožnega gospodarstva, spodbujanja izrabe geotermalne energije ter drugih manj uveljavljenih obnovljivih virov energije. Program vključuje tri programska področja:

  • blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje,
  • obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost,
  • dobro upravljanje, odgovorne institucije in transparentnost.

Kot programski partner iz države donatorice pri izvajanju programa sodeluje Norveška agencija za okolje (NEA – Norwegian Environment Agency).

Za izvajanje programa je namenjenih nekaj več kot 15,5 milijona evrov sredstev finančnih mehanizmov; dobrih 12,2 milijona evrov prispeva Finančni mehanizem EGP, dobrih 3,3 milijona evrov pa Norveški finančni mehanizem.

Zasnova programa in Sporazum o pogramu sta objavljena med pravnimi podlagami.

Skip to content