Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje  je namenjen pospešitvi načrtovanja, krepitvi institucionalnih sposobnosti in izvajanju pilotnih/demonstracijskih ukrepov, ki na lokalni, regionalni in nacionalni ravni prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. Z ukrepi se program prednostno usmerja na področja trajnostne mobilnosti, obnove ekosistemov omrežja Natura 2000, krožnega gospodarstva, spodbujanja izrabe geotermalne energije ter drugih manj uveljavljenih obnovljivih virov energije.

V vlogi Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje nastopa Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj.

Odgovornosti in naloge Nosilca programa so med drugim:

  • zagotavljanje izvajanja programa v skladu s cilji in rezultati Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP;
  • izbor projektov za sofinanciranje v okviru programa;
  • spremljanje izvajanja ter doseganja neposrednih učinkov in dosežkov projektov pri izpolnjevanju pričakovanih ciljev programa;
  • načrtovanje, izplačevanje in poraba sredstev za namene programa;
  • poročanje državam donatoricam, NKT ter drugim pristojnim subjektom o izvajanju in napredku programa;
  • izvajanje ukrepov za preprečevanje, zmanjšanje in odpravo nepravilnosti pri izvajanju programa;
  • zagotavljanje informacij in obveščanje javnost o obstoju, ciljih, izvajanju in dosežkih programa ter o sodelovanju z državami donatoricami in drugimi subjekti.

Kontaktni podatki

Ministrstvo za kohezijo in regionalni razvoj
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

Jadranka Plut, vodja Nosilca programa
E-pošta: jadranka.plut@gov.si
Telefon: +386 1 400 33 35

Kontaktni obrazec

Polja označena z * so obvezna!

Skip to content