Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Nosilec razpisa: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sredstva: 11.299.156,00 EUR
Rok za prijavo: 30. september 2021 do 12. ure

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi Nosilca programa Izobraževanje – krepitev človeških virov v Uradnem listu RS (74/2021, z dne 14. 5. 2021) objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k spodbujanju institucionalnega sodelovanja na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja, izboljšanju podpornega okolja za naslovljene prikrajšane skupine ter izboljšanju usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnega mehanizma: (1) prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter (2) krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in Norveško.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 11.299.156,00 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100% vseh upravičenih izdatkov.

Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024.

Katera področja bodo sofinancirana?

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za izboljšanje spretnosti, sposobnosti in znanja ljudi. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade ter (2) Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja.

Projekti morajo prispevati k enemu rezultati in enemu neposrednemu učinku, razen v primeru Rezultata I.1, ko mora projekt prispevati k obema neposrednima učinkoma. Rezultati in neposredni učinki so:

Rezultat I.1: Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

  • Neposredni učinek I.1.1: Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje
  • Neposredni učinek I.1.2: Izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Rezultat I.2: Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

  • Neposredni učinek I.2.1: Vzpostavljene podporne storitve za osebe NEET (mladi, ki niso zaposleni, se ne izobražujejo ali usposabljajo)
  • Neposredni učinek I.2.2: Zagotovljena podpora mladim
  • Neposredni učinek I.2.3: Zagotovljeno podporno okolje za prekarne delavce

Rezultat I.3: Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

  • Neposredni učinek I.3.1: Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja
  • Neposredni učinek I.3.2: Razvita organizacijska kultura, ki podpira usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja ter politiko enakosti spolov

Kdaj in kako se prijaviti?

Rok za predložitev vlog je 30. september 2021 do 12.00 ure (opoldne) CET prek elektronskega sistema spremljanja eMS, na povezavi https://ems.norwaygrants.si/emsegp.

Prijavitelji se morajo podrobno seznaniti z vsebino javnega razpisa in celotno razpisno dokumentacijo. V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z razpisom
prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Delavnica za prijavitelje

Informativna delavnica za prijavitelje in otvoritveni dogodek finančnih mehanizmov sta potekala 16. junija 2021. Več informacij je na tej povezavi.

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori se objavijo na tej spletni strani in so osveženi enkrat tedensko.

Razpisna dokumentacija

Pomembno: Po zaključku javnega razpisa je aktualni Priročnik za upravičence dostopen v zavihku Dokumenti – Navodila in priročniki.

Spremembe razpisne dokumentacije

Prejšnje različice sprememb razpisne dokumentacije

Prejšnje različice razpisne dokumentacije

Druga dokumentacija

Iskanje projektnih partnerjev

Facebook skupina namenjena iskanju projektnih partnerjev z Norveške in Slovenije.

Informativni listi

Pravna podlaga

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov

Skip to content