Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Razpis za povrnitev potnih stroškov pri iskanju projektnih partnerjev v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo

Nosilec razpisa: Innovation Norway
Sredstva: 100.000 EUR
Rok za prijavo: do porabe sredstev, vendar najkasneje do 24. januarja 2019

Innovation Norway, ki v imenu Urada za finančne mehanizme upravlja program Socialni dialog – dostojno delo, je objavil Razpis za povrnitev potnih stroškov pri iskanju projektnih partnerjev.

Cilj Razpisa za povrnitev potnih stroškov je olajšati vzpostavitev bilateralnih partnerstev med upravičenimi subjekti v državah upravičenkah in Norveški z namenom priprave skupnih projektnih vlog za financiranje v okviru programa Socialni dialog – dostojno delo. Za financiranje lahko zaprosijo subjekti iz držav upravičenk in Norveške. Več informacij o pogojih in prijavi je v Razpisu za povrnitev potnih stroškov, ki je dostopen na spletni strani Innovation Norway.

Korak 1 – Prijava: Spletni obrazec za prijavo je na tej povezavi. Pred potovanjem je potrebna pisna odobritev upravljavca sklada Innovation Norway! Vloge za povrnitev potnih stroškov se lahko vlaga do porabe razpoložljivih sredstev, vendar najkasneje do 24. januarja 2019.

Korak 2 – Izplačilo sredstev in poročanje: podpora sledi načelu povračila stroškov. Izdatke krije vlagatelj iz lastnih sredstev, zahtevek za povračilo se mora vložiti Innovation Norway po potovanju. Zahtevek za povračilo lahko najdete tukaj.

Vsa vprašanja v zvezi z dotičnim razpisom in s programom Socialni dialog – dostojno delo je potrebno nasloviti na uradni e-poštni naslov programa: decentwork@innovationnorway.no

Skip to content