Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Nosilec razpisa: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Sredstva: 15.564.705,88 EUR
Rok za prijavo: 30. september 2021 do 12. ure

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je v vlogi Nosilca programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje v Uradnem listu RS (74/2021, z dne 14. 5. 2021) objavila Javni razpis za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. K prijavi so vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Predmet javnega razpisa je izbor projektov, katerim se dodelijo sredstva Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021 oziroma Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in pripadajoče slovenske udeležbe ter sledijo glavnima ciljema finančnih mehanizmov: (1) prispevati k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v evropskem gospodarskem prostoru ter (2) krepiti bilateralne odnose med Slovenijo in državami donatoricami – Islandijo, Lihtenštajnom in Norveško.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 15.564.705,88 EUR. Delež sofinanciranja projektov znaša do 100% vseh upravičenih izdatkov.

Obdobje trajanja projektov je najmanj 12 mesecev in ne več kot 24 mesecev, vsekakor pa se morajo zaključiti najpozneje do 30. aprila 2024.

Katera področja bodo sofinancirana?

Cilj razpisa je podpreti ukrepe za ublažitev podnebnih sprememb in zmanjšanje ranljivosti na podnebne spremembe. Projekti morajo prispevati k rezultatom in neposrednim učinkom dveh programskih področij: (1) Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost in (2) Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Projekti morajo prispevati k enemu rezultati in enemu neposrednemu učinku. Rezultati in neposredni učinki so:

Rezultat B.1: Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov

  • Neposredni učinek B.1.1: Boljša usposobljenost za razvoj manj uveljavljenih obnovljivih virov energije
  • Neposredni učinek B.1.2: Vzpostavljena proizvodnja energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov

Rezultat B.2: Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

  • Neposredni učinek B.2.1: Izvedeni ukrepi za izboljšanje regionalne trajnostne mobilnosti
  • Neposredni učinek B.2.2: Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa

Rezultat B.3: Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

  • Neposredni učinek 3.1: Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Rezultat B.4: Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb

  • Neposredni učinek B.4.1: Boljša usposobljenost za upravljanje ekosistemov

Kdaj in kako se prijaviti?

Rok za predložitev vlog je 30. september 2021 do 12.00 ure (opoldne) CET prek elektronskega sistema spremljanja eMS, na povezavi https://ems.norwaygrants.si/emsegp.

Prijavitelji se morajo podrobno seznaniti z vsebino javnega razpisa in celotno razpisno dokumentacijo. V primeru dodatnih vprašanj v zvezi z razpisom prijavitelji lahko pišejo na elektronski naslov nor_egp.svrk@gov.si.

Delavnica za prijavitelje

Informativna delavnica za prijavitelje in otvoritveni dogodek finančnih mehanizmov sta potekala 16. junija 2021. Več informacij je na tej povezavi.

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori

Pogosto zastavljena vprašanja in odgovori se objavijo na tej spletni strani in so osveženi enkrat tedensko.

Razpisna dokumentacija

Pomembno: Po zaključku javnega razpisa je aktualni Priročnik za upravičence dostopen v zavihku Dokumenti – Navodila in priročniki.

Spremembe razpisne dokumentacije

Prejšnje različice sprememb razpisne dokumentacije

Prejšnje različice razpisne dokumentacije

Druga dokumentacija

Iskanje projektnih partnerjev

Facebook skupina namenjena iskanju projektnih partnerjev iz Slovenije in držav donatoric

Informativni listi

Pravna podlaga

Rezultati javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Skip to content