Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Javni razpis Sklada za civilno družbo za srednje projekte

Nosilec razpisa: Upravljavec Sklada za civilno družbo – konzorcij CNVOS, Zavod PIP in DRPD Novo mesto
Sredstva: 421.300 EUR
Datum za prijavo: 23. januar 2023

Sklad za civilno družbo (Active Citizens Fund) je objavil Javni razpis za srednje projekte, namenjen srednjim projektom na štirih ključnih področjih: demokracija, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialna pravičnost in podnebne spremembe.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega javnega razpisa je 421.300 EUR. Projekti bodo financirani 100%, in sicer v višini od 5.000 do 50.000 evrov. Obdobje trajanja projektov je najmanj 6 mesecev in ne več kot 12 mesecev. Rok za oddajo projektnih prijav je do 23. 1. 2023 do 12.00.

V pomoč potencialnim prijaviteljem bo 24. novembra ob 10. uri izvedena informativna spletna delavnica.

Podrobnejše informacije o razpisu in dokumentacija so na voljo na spletni strani programa. Vsa vprašanja naslovite na upravljavca sklada. SVRK ni pristojna za razpis ali pojasnila in tolmačenje razpisne dokumentacije.

Skip to content