Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Drugi javni razpis programa Socialni dialog – dostojno delo

Nosilec razpisa: Innovation Norway
Sredstva: 86.330 EUR
Rok za prijavo: 1. oktober 2020, do 13:00

Upravljavec programa Socialni dialog – dostojno delo, Innovation Norway, je za Slovenijo objavil drugi javni razpis za zbiranje predlogov projektov v vrednosti 86.660 EUR. Rok za prijavo je 1. oktober 2020, do 13:00. Razpis je dostopen na uradni spletni strani programa Socialni dialog – dostojno delo.

Program Socialni dialog – dostojno delo

Cilj programa Socialni dialog – dostojno delo je okrepljeno tristransko sodelovanje med organizacijami delodajalcev, sindikati in javnimi organi ter spodbujanjem dostojnega dela. Program bo podprl socialni dialog in prispeval k temu, da bodo države upravičenke boljše usposobljene za reševanje izzivov ob visoki brezposelnosti ter da se vzpostavijo primerne delovne prakse in izboljša uveljavljanje zakonodaje in politik o dostojnem delu in socialnem dialogu. Program bo tudi poskušal spodbuditi in razviti dolgoročno sodelovanje med Norveško in državami upravičenkami.

S programom Socialni dialog – dostojno delo se v Sloveniji skuša doseči dva rezultata:

1. Izboljšani socialni dialog in sodelovanje in
2. Okrepljeno izvajanje agende za dostojno delo

Drugi javni razpis programa Socialni dialog – dostojno delo

V okviru drugega javnega razpisa bodo podprti projekti, ki bodo prispevali k prvemu rezultati: Izboljšani socialni dialog in sodelovanje. Poudarek je na krepitvi zmogljivosti socialnih partnerjev za sodelovanje v tristranskem in dvostranskem socialnem dialogu s prenosom najboljših praks in usposabljanja. Projekti za krepitev zmogljivosti lahko segajo od zelo neposrednih ukrepov, npr. vzpostavijo strukture za socialni dialog in podpirajo sklenitev kolektivnih pogodb, do bolj posrednih ukrepov, kot je ustvarjanje okolju prijaznega socialnega dialoga, npr. za razpravo o neprijavljenem delu in socialnem dampingu. Projekti se lahko osredotočajo tudi na povečanje zmogljivosti socialnih partnerjev na nacionalni ravni za sodelovanje v socialnem dialogu na ravni EU in seznanjanje akterjev z zakonodajo EU in vpliv, ki ga ima na njihovo delo.

Sredstva za financiranje projektov znašajo 86.330 EUR. Najnižji znesek nepovratnih sredstev znaša 20.000 EUR in najvišji 86.330 EUR, pri čemer je najvišja stopnja nepovratnih sredstev lahko do 90 %.

Vse ostale informacije (o upravičenih prijaviteljih, partnerjih, razpisna dokumentacija, …) so na voljo na uradni spletni strani programa Socialni dialog – dostojno delo.

Spletno prijavo v angleškem jeziku je potrebno oddati upravljavcu programa Socialni dialog – dostojno delo, Innovation Norway, do 1. oktobra 2020, do 13:00.

Sredstva za povrnitev potnih stroškov

Na voljo so tudi sredstva za povrnitev potnih stroškov pri vzpostavitvi bilateralnih partnerstev med upravičenimi subjekti iz Slovenije in Norveške z namenom priprave skupnih projektnih vlog za financiranje v okviru programa Socialno dialog – dostojno delo. Za več informacij poglejte razpis, objavljen na uradni spletni strani programa Socialni dialog – dostojno delo.

Vsa vprašanja v zvezi z razpisom in programom Socialni dialog – dostojno delo je potrebno nasloviti na uradni e-poštni naslov programa: decentwork@innovationnorway.no

Skip to content