Meni

Javni razpis Sklada za civilno družbo za male projekte

Nosilec razpisa: Upravljavec Sklada za civilno družbo - konzorcij CNVOS, Zavod PIP in DRPD Novo mesto

Sredstva: 358.500 EUR

Rok za prijavo: 12. julij 2021 ob 12. uri

 

Sredstva Sklada za civilno družbo za male projekte so namenjena samo organizacijam z manj kot 50.000 evri letnega prometa, ki nagovarjajo štiri ključna področja: demokracijo, človekove pravice, vključno z enakostjo spolov, socialno pravičnost in podnebne spremembe. Večina sredstev razpisa bo namenjena organizacijam, ki delujejo na slabše razvitih območjih.

Vrednost razpisa: 358.500 evrov

Višina financiranja: od 5.000 do 20.000 evrov

Maksimalni delež donacije na projekt: 100 % vsote vseh upravičenih stroškov projekta.

Trajanje projekta: najmanj 6 in največ 12 mesecev.

Razpis je namenjen samo organizacijam z manj kot 50.000 evri letnega prometa v letih 2018–2020, 70 % sredstev razpisa bo namenjeno  organizacijam, ki delujejo na slabše razvitih območjih.

Roki za oddajo projektnih predlogov – prijava je dvostopenjska:

  • Rok za oddajo projektnih idej: 12. 7. 2021 ob 12. uri
  • Rok za oddajo celovite projektne prijave: 15. 10. 2021 oz. 1 mesec po prejemu sklepa o uvrstitvi v 2. fazo

Organizacija lahko v okviru tega razpisa prijavi samo en projekt. Ni pa omejitev glede števila projektov, v katerih je organizacija lahko partnerica.

Za organizacije, ki želijo prijaviti svoj projekt, je načrtovana vrsta delavnic in omogočeno brezplačno individualno svetovanje. Več informacij o delavnicah so dostopne tukaj.

  • Vse podrobnejše informacije o razpisu in dokumentacija so na voljo na spletni strani programa. SVRK ni pristojna za razpis ali pojasnila in tolmačenje razpisne  dokumentacije.