Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Javni poziv Sklada za civilno družbo za mikro projekte oz. “hitre odzive”

Nosilec poziva: Upravljavec Sklada za civilno družbo – konzorcij CNVOS, Zavod PIP in DRPD Novo mesto

Datum objave poziva: 30. 1. 2023

Sredstva: 70.000 EUR

Rok za oddajo projektnih predlogov: od 3. 4. 2023 dalje do 1. 11. 2023

Zneski financiranja: od 1.000 do 5.000 EUR na organizacijo

Maksimalni delež donacije na projekt: 100 % vseh upravičenih stroškov projekta

Trajanje projekta: največ 6 mesecev

Organizacije lahko zaprosijo za ta sredstva, ko potrebujejo »hitra sredstva« za zagovorniško, pravno, komunikacijsko ali drugo akcijo (npr. priprava strokovnih gradiv in predlogov, ko se sprejema nek predpis ali politika, priprava odgovora na napade na delo organizacije, organizacija protesta na posamezno aktualno tematiko ipd.).

Podrobnejše informacije o javnem pozivu in dokumentacija so na voljo na spletni strani Sklada za civilno družbo. Vsa vprašanja naslovite na upravljavca sklada. MKRR ni pristojen za poziv ali pojasnila in tolmačenje razpisne dokumentacije.

Skip to content