Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Poziv za bilateralno sodelovanje Sklada za civilno družbo

Nosilec poziva: Upravljavec Sklada za civilno družbo – konzorcij CNVOS, Zavod PIP in DRPD Novo mesto
Sredstva: 30.000 EUR
Datum za prijavo: do porabe sredstev, vendar najpozneje do 31. avgusta 2024 – POZIV JE ZAPRT, SREDSTVA SO PORABLJENA

Sklad za civilno družbo je objavil poziv za finančna sredstva v okviru njihovega Sklada za bilateralno sodelovanje.

Skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega poziva je 30.000 EUR. Izdatki bodo financirani 100%, in sicer v višini do 5.000 evrov.

Podrobnejše informacije o pozivu in razpisni dokumentaciji so na voljo na spletni strani Sklada za civilno družbo. Vsa vprašanja naslovite na upravljavca sklada. MKRR ni pristojen za poziv ali pojasnila in tolmačenje dokumentacije.

Skip to content