Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Razpis Sklada norveškega in EGP finančnega mehanizma za regionalni razvoj

Nosilec razpisa: ECORYS Polska
Sredstva: 15.000.000 EUR
Rok za prijavo: 1. julij 2018

S pričetkom delovanja Sklad za regionalni razvoj, 24. januarja 2018, je bil objavljen tudi prvi razpis za sofinanciranje čezmejnih ali transnacionalnih projektov, v okviru katerega je na razpolago 15 milijonov evrov sredstev. Rok prvega kroga razpisa za elektronsko oddajo projektnih idej je 1. julij 2018.

Razpis je dostopen na spletni strani sklada.

Vprašanja v zvezi z razpisom in oddajo projektnih idej naslovite na ECORYS Polska, ki upravlja s Skladom za regionalni razvoj.
ECORYS Polska (upravljavec sklada), tel +48 22 339 45 40

  • East Hub Information Unit (Warsaw): +48 22 339 45 40
  • West Hub Information Unit (Reggio Emilia): +39 05 22 501 157
  • South Hub Information Unit (Sofia): +35 92 491 75 18

V primeru tehničnih težav se lahko obrnete EGREG help desk: helpdesk@egregsystem.info. Ostala vprašanja lahko pošljete po elektronski pošti na: eeagrants@ecorys.com.

Odgovori bodo objavljeni na spletni strani Sklada za regionalni razvoj.

Skip to content