Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Studio Krožnega gospodarstva (studioKroG)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

Neposredni učinek:

Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Naziv projekta:

Studio Krožnega gospodarstva

Kratko ime (akronim):

studioKroG

Nosilec projekta:

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

Projektni partnerji:

Partner 1: Center ponovne uporabe, izvajanje postopkov za ponovno uporabo rabljene opreme, d. o. o., so. p.
Partner 2: OKP Javno podjetje za komunalne storitve Rogaška Slatina, d. o. o.
Partner 3: Razvojno raziskovalni center Ormož, javni zavod
Partner 4: Fonix AS (NOR)

Začetek projekta:

1. 5. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

776.975,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

776.975,00

Glavni rezultati projekta:

Razvoj in vzpostavitev inovativnega pilotnega objekta “studio krožnega gospodarstva” (krožna raba virov brez deviških materialov s postavitvijo in obnovo zavrženih mobilnih ladijskih kontejnerjev, zunanjo in notranjo ureditvijo po principu industrijske simbioze in priprave na ponovno uporabo, z zelenimi stenami in streho ter zbiranjem deževnice in uporabo odpadnega tekstila za namen toplotne izolacije); vzpostavljeno partnersko sodelovanje med javnimi in zasebnimi deležniki za povečanje možnosti krožnega gospodarstva v praksi; izvedeni praktični prikazi, kreativne delavnice, usposabljanja in nepoklicna izobraževanja za povečano razumevanje delovanja krožnega gospodarstva; uvedena inovativna zelena rešitev na področju gradnje mobilnih, rastočih, modularnih objektov s celovito funkcionalno opremljenostjo po principu krožnega gospodarstva.

Povzetek projekta:

Projekt ima pomembno vlogo pri reševanju izzivov pomanjkanja razumevanja možnosti krožne rabe virov, zato je nov pristop na deficitarnih področjih, kjer lahko s pristopom uporabe zavrženih ladijskih kontejnerjev ali zapuščenih stavb s krožno rabo virov presežemo obstoječo prakso, pri kateri se še vedno daje prednost novogradnjam in novi opremi, saj obstoječa gradbena zakonodaja še ne vključuje krožnega pristopa rabe virov. Projekt ponuja konkretno implementacijo novega akcijskega načrta za krožno gospodarstvo in dokazuje, da lahko v vsakdanjem življenju s potrošnjo in uporabo “re-use” izdelkov, ki jih je mogoče znova uporabiti in popraviti, pretrgamo tesno povezavo med gospodarsko rastjo in rabo virov. Ker bi krožno gospodarstvo lahko zmanjšalo emisije toplogrednih plinov za 39 %, obstaja ogromen potencial na strani gospodinjstev in industrije, vendar je težava v prenizki osveščenosti in premalo praktičnih (spo)znanjih, kar vpliva na njihove odločitve. Projekt ima pomembno vlogo pri večji materialni učinkovitosti, saj uporablja kot vir samo odpadke. Splošni cilj projekta je s povečanjem ponovne uporabe in dizajnom odpadkov zmanjšati pritisk na potrebe po deviških materialih in emisije toplogrednih plinov.

Skip to content