Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Razvoj krožnega javnega naročanja za vzpostavitev materialnih lokalnih zank (NovIKroG)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

Neposredni učinek:

Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Naziv projekta:

Razvoj krožnega javnega naročanja za vzpostavitev materialnih lokalnih zank

Kratko ime (akronim):

NovIKroG

Nosilec projekta:

Mestna občina Novo mesto

Projektni partnerji:

Partner 1: Nord University (NOR)
Partner 2: Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto
Partner 3: Razvojni center Novo mesto, d. o. o.
Partner 4: Zavod KNOF, so. p.
Partner 5: Komunala Novo mesto, d. o. o.

Začetek projekta:

1. 5. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

799.980,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

799.980,00

Glavni rezultati projekta:

Dva demonstracijska projekta prikaza ponovne rabe rabljenega tekstila in/ali odpadne plastike oz. lesa ter prikaz reciklaže črepinj v proizvodnji steklene volne; analiza lokalnih krožnih snovnih zank in vpliva javnega naročanja na krožne snovne zanke v lokalnem okolju; model krožnega javnega naročanja; osveščanje in izobraževanje na področju krožnega gospodarstva v okviru Inovativnega centra; inovativna digitalna platforma za pospeševanje zbiranja, obdelave in ponovne uporabe tekstila/lesa/odpadne plastike in drugih materialov, ki jih lahko snovno zapremo; inovativni izdelki iz tekstila, plastike oziroma lesa, ki omogočajo obdelavo in ponovno uporabo.

Povzetek projekta:

V svetu se soočamo z omejenimi naravnimi viri in naraščajočo populacijo. Krožno gospodarstvo ponuja priložnost, da se predvsem v mestih odzovemo na te izzive s premislekom o tem, kako uporabljamo materiale, izdelke in sredstva, kar vodi v nove načine ustvarjanja vrednosti za vse. Mestna občina Novo mesto se je zavezala k sistematičnemu uveljavljanju konceptov zelenega in krožnega gospodarstva tako v lokalnem kot tudi v širšem regionalnem okolju JV Slovenije. Namen projekta je uvedba načel krožnega javnega naročanja v javnih zavodih, ki v lokalnem okolju pomagajo vzpostaviti koncept krožnega gospodarstva ter pripomorejo k vzpostavitvi in poganjanju zaključenih snovnih tokov. Cilj projekta je razvoj krožnega modela poslovanja lokalnih javnih zavodov, ki omogoča nabavo produktov s povečano rabo lokalnih naravno obnovljivih materialov, uporabo sekundarnih virov, možnostjo vzdrževanja, popravljanja, obnavljanja in recikliranja produktov. Cilj je tudi prenos znanja in izkušenj med norveškim ter slovenskimi projektnimi partnerji.

Skip to content