Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Uporaba odsluženega lesa in smrekovini alternativnih lesnih vrst za razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken (REWINNUSE)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

Neposredni učinek:

Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Naziv projekta:

Uporaba odsluženega lesa in smrekovini alternativnih lesnih vrst za razvoj popolnoma razstavljivih lesenih oken

Kratko ime (akronim):

REWINNUSE

Nosilec projekta:

M SORA, trgovina in proizvodnja, d. d.

Projektni partnerji:

Partner 1: Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Partner 2: Norwegian Institute of Bioeconomy Research (NOR)
Partner 3: Gozdarski inštitut Slovenije

Začetek projekta:

1. 5. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

448.227,44

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

350.143,66

Glavni rezultati projekta:

Razvoj novih detajlov in tehnoloških postopkov za izdelavo oken s suhim steklenjem (brez smukca in mehanskim spojem za enostavno razstavljanje oken); implementacija strojne/programske opreme ter optimizacija delovnih procesov za povečanje energetske in delovne učinkovitosti v proizvodni proces; ukinitev uporabe lepil, silikonov ter zmanjšanje porabe aluminija; zmanjšana poraba energije za ogrevanje s toplotno učinkovitejšimi okni; razvoj lepljencev in novega okna iz odsluženega lesa starih oken, odpadnih kosov v proizvodnji in odsluženih lesenih tramov; raziskava mehanskih lastnosti in odpornosti proti zunanjim dejavnikom lepljencev in okenskih prototipov iz lesnih vrst kostanja, parjene robinje, topola, duglazije, bora in odsluženega lesa; izdelava lepljencev in novega okna iz alternativnih lesnih vrst ter ozaveščanje širše javnosti in promocija koncepta krožnega gospodarstva.

Povzetek projekta:

V projektu je poudarek na dveh področjih, prek katerih se izvaja ukrepe krožnega gospodarstva in uveljavlja načela krožnega gospodarstva v lesnopredelovalni panogi in širše. Prvo področje obsega razvoj novega modela lesenega okna s steklom, ki se vgradi zgolj s suhimi komponentami (ukinitev rabe lepil in silikonov), ki omogočajo enostavno razstavljanje okna na osnovne komponente ter njihovo ponovno uporabo po končani življenjski dobi. Drugo področje se osredotoča na iskanje alternativne lesne vrste smrekovini ter na ponovni rabi odsluženega lesa, saj bo smrekovine zaradi posledic podnebnih sprememb v prihodnjih desetletjih začelo primanjkovati. S projektom se uvajajo trajnostna načela v načrtovanje lesenih produktov, v proizvodne procese ter lesarsko prakso. Projekt naslavlja izzive pomanjkanja smrekovine, spremembe drevesne strukture, pomanjkanja silikona, razvoja oken za enostavno razstavljanje in ponovne uporabe komponent po končani življenjski dobi, neergonomičnih delovnih mest in neučinkovitosti delovnih procesov. Specifični cilji projekta obsegajo zmanjšanje porabe materialov in škodljivih snovi, povečanje reciklabilnosti in ponovne uporabe materialov po končani življenjski dobi ter optimizacijo delovnih procesov.

Skip to content