Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Sončna energija za zmanjšanje emisij (SOPOREM)

Programsko področje:

Obnovljivi viri energije, energetska učinkovitost, energetska varnost

Rezultat:

Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov

Neposredni učinek:

Vzpostavljena proizvodnja energije iz manj uveljavljenih obnovljivih virov

Naziv projekta:

Sončna energija za zmanjšanje emisij

Kratko ime (akronim):

SOPOREM

Nosilec projekta:

Luka Koper, pristaniški in logistični sistem, d. d.

Projektni partnerji:

Partner 1: Mestna občina Koper
Partner 2: Greenstat ASA (NOR)

Začetek projekta:

1. 5. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

3.556.432,50

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

2.128.623,58

Glavni rezultati projekta:

Povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in v Mestni občini Koper.

Povzetek projekta:

Pri spopadanju s podnebnimi spremembami in okoljskimi izzivi ima proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov pomembno vlogo ter predvsem zelo velik še neizkoriščen potencial. Poraba električne energije je v logistiki in pristaniških operacijah velika, izkoriščanje sončne energije pa ponuja priložnost za znižanje stroškov porabe energije in zmanjšanje emisij CO2. Projekt vzpostavlja proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov v koprskem pristanišču in Mestni občini Koper z izgradnjo dveh sončnih elektrarn, ki pripomoreta k zmanjšanju ogljičnega odtisa ter prispevata k zmanjšanju emisij in toplogrednih plinov. Norveški projektni partner je v pomoč za preučitev kar najboljše možne rešitve za izkoriščanje obnovljivih virov energije – predvsem sončne energije, s pogledi in usmeritvami za naprej. Projekt omogoča izjemno (za 14 %) povišanje trenutne kumulativne moči sončnih elektrarn v celotni Obalno-kraški regiji. Poleg okoljskega vidika oz. pozitivnih vplivov za doseganje svetovnih in evropskih ciljev za zmanjšanje klimatskih sprememb so z izgradnjo sončne elektrarne zagotovljene tudi višja energetska samozadostnost edinega slovenskega tovornega pristanišča in manjša odvisnost od nihanja cen električne energije na trgu, izgradnja pa pripomore tudi k povečanju izkoriščenosti sončne energije v najbolj s soncem bogati slovenski regiji. V začetni fazi projekt obravnava različne vidike izkoriščanja sončne energije, od izgradnje sončnih elektrarn, izbire najboljših lokacij za postavitev sončnih elektrarn, izbire in postavitve fotovoltaičnih panelov, možnosti porabe energije in shranjevanja njenih presežkov. Obravnava se upravičenost izbire investiranja v izgradnjo sončnih elektrarn v primerjavi z drugimi načini izkoriščanja obnovljivih virov (vetrne elektrarne, geotermalna energija itd.) na izbrani lokaciji. Splošni cilj projekta je povečanje proizvodnje energije iz obnovljivih virov.

Skip to content