Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Splošna bolnišnica Novo mesto Mobilnostni načrt (SALOMON)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti

Neposredni učinek:

Izdelani mobilnostni načrti za upravljanje trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa

Naziv projekta:

Splošna bolnišnica Novo mesto Mobilnostni načrt

Kratko ime (akronim):

SALOMON

Nosilec projekta:

Razvojni center Novo mesto, Svetovanje in razvoj, d.o.o.

Projektni partnerji:

Partner 1: Splošna bolnišnica Novo mesto
Partner 2: Nord University (NOR)

Začetek projekta:

1. 5. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Finančni mehanizem EGP in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

393.971,40

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

393.971,40

Glavni rezultati projekta:

Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti na lokaciji Splošne bolnišnice Novo mesto zaradi izdelave mobilnostnega načrta za upravljanje mobilnosti, ki temelji na prepoznavanju dejavnikov o izbiri prevoznega sredstva ključnih deležnikov z vedenjskega vidika; povečano število deležnikov Splošne bolnišnice Novo mesto, ki dostopajo do lokacije z uporabo trajnostnih oblik mobilnosti; izvedeni ukrepi iz mobilnostnega načrta za lokacijo Splošne bolnišnice Novo mesto (GoNM sistem za izposojo koles na lokaciji bolnišnice, tri polnilne postaje za električna vozila za zaposlene v bolnišnici, IT orodje za prikaz in spremljanje potovalnih navad ciljnih skupin); izboljšana učinkovitost informiranja in ozaveščanja zaposlenih in pacientov o priročnih in enostavnih alternativah trajnostne mobilnosti z uporabo ustreznih informacijskih kanalov in IT orodij.

Povzetek projekta:

Zdravstveni sektor EU ustvarja približno 12 % svetovnega podnebnega odtisa v zdravstvu in 10 % celotnih emisij javnega sektorja, pri čemer jih 25 % ustvarja promet. Glede na poročilo o podnebnem odtisu zdravstvenega sektorja za leto 2019, slovenske zdravstvene dejavnosti proizvedejo 450 kg emisij toplogrednih plinov na prebivalca. Splošna bolnišnica Novo mesto je druga največja regionalna bolnišnica v Sloveniji, ki zadovoljuje potrebe približno 160.000 prebivalcev JV Slovenije. V bolnišnici se letno zdravi okoli 20.000 pacientov, v specialistično-ambulantnih dejavnostih pa se v povprečju opravi okoli 170.000 pregledov pacientov letno. Večina oseb (pacienti, obiskovalci, zaposleni, logistična dejavnost) za dostop do bolnišnice uporablja pretežno osebna vozila, ki ustvarjajo pritisk na lokalno in državno cestno infrastrukturo ter s tem povzročajo nezanemarljive zunanje prometne posledice, kot so zastoji, hrup, onesnažen zrak, nesreče in degradacija okolja. Splošna bolnišnica Novo mesto kot večji delodajalec s 1.200 zaposlenimi in nešteto obiskovalci na okoli 30.000 m2 zato nujno potrebuje prilagojene rešitve za trajnostno mobilnost, s čimer bo zmanjšan ogljični odtis in vzpostavljeno trajnostno, zdravo, vključujoče in dostopno okolje. Glavni cilj projekta je ublažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje s podporo trajnostni mobilnosti. Projekt podpira prehod na trajnostno mobilnost glavnih ciljnih skupin za Splošno bolnišnico Novo mesto z razumevanjem navad, ozaveščenostjo in zagotavljanjem pogojev za spremembo potovalnih navad za izboljšanje kakovosti okolja, zdravja in dobrega počutja.

Skip to content