Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov (COVID-19) (LFIA-REC)

Programsko področje:

Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

Rezultat:

Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva

Neposredni učinek:

Izvedeni ukrepi za krožno gospodarstvo

Naziv projekta:

Recikliranje hitrih antigenskih LFIA testov (COVID-19)

Kratko ime (akronim):

LFIA-REC

Nosilec projekta:

Univerza v Mariboru

Projektni partnerji:

Partner 1: Plastika Skaza d.o.o.
Partner 2: Fakulteta za tehnologijo polimerov
Partner 3: Inštitut za kovinske materiale in tehnologije
Partner 4: Zlatarna Celje d.o.o.
Partner 5: Univerzitetni klinični center Maribor
Partner 6: Surovina, Družba za predelavo odpadkov, d.o.o.

Začetek projekta:

1. 10. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

769.037,65

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

674.873,85

Glavni rezultati projekta:

Vzpostavljena tehnologija recikliranja hitrih antigenskih LFIA testov z razvitimi/inovativnimi ukrepi in s tem ponovna uporaba posameznih komponent testov v vlogi reciklatov, ki so direktno uporabni za izdelavo novih izdelkov.

Povzetek projekta:

Pandemija Covid-19 je zaznamovala Evropo in svet s kopičenjem ogromnih količin odpadkov tudi na področju medicinskih pripomočkov za enkratno uporabo, med katere spadajo hitri antigenski (LFIA) testi, ki zagotavljajo hitro, selektivno in zanesljivo diagnozo okuženih oseb oziroma virusnih nosilcev v različnih okoljih. Po uporabi so hitri antigenski LFIA testi poslani na sežig. Ob sežigu enega milijona hitrih testov, ki uporabljajo za oznake nanozlato, se zavrže 0,1 gram zlata in 5000 kg plastike, ki je uporabljena za ohišja. Odpadek je izreden, prav tako proizvodnja CO2. Trenutna tehnologija recikliranja hitrih antigenskih LFIA testov ne omogoča ločevanja posameznih komponent. V okviru projekta bo razvito recikliranje za vsako komponento posebej (nanozlato, plastika), reciklati pa uporabljeni kot sekundarni vir v nadaljnji predelavi/uporabi. Na osnovi teh dejstev projekt prispeva k razbremenitvi okolja in posredno vpliva na zmanjšanje emisij CO2.

Skip to content