Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu (DECAP-HE)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:

Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Naziv projekta:

Oblikovanje za povečano kompetentnost skozi aktivno participacijo v visokem šolstvu

Kratko ime (akronim):

DECAP-HE

Nosilec projekta:

ALMA MATER EUROPAEA – Evropski center, Maribor

Projektni partnerji:

Partner 1: Pedagoški inštitut
Partner 2: Gospodarska zbornica Slovenije
Partner 3: Študentska organizacija Slovenije
Partner 4: Kristiania University College (NOR)

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

490.337,75

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

490.337,75

Glavni rezultati projekta:

Razvito in izboljšano institucionalno sodelovanje na področju modernizacije pristopov poučevanja in učenja ter pospeševanja veščin in kompetenc v visokem šolstvu, s čimer institucije okrepijo svojo zmožnost za oblikovanje in izvajanje visokokakovostnih učnih aktivnosti, ki so osredotočene na študenta in omogočajo doseganje veščin in ključnih kompetenc za delo in življenje v 21. stoletju; razvoj in uporaba novih učnih pristopov, modelov in strategij poučevanja in usposabljanja ter razvoj gradiv in virov za poučevanje in učenje, ki akademskemu osebju in ostalim zainteresiranim zagotavljajo pedagoško ustrezno bazo znanja za izboljšanje obstoječih in razvoj novih, naprednih pedagoških praks, ki študente aktivno vključijo v učni proces in so usmerjene k zahtevam po znanju in ključnih kompetencah v družbi; povečano sodelovanje, polna vključenost in doprinos vseh deležnikov v visokošolskem izobraževanju in usposabljanju na lokalni, regionalni in nacionalni ravni v procesih oblikovanja in uvajanja poučevalno-učnih transformacij in ključnih kompetenc za delo in življenje v 21. stoletju v visokem šolstvu.

Povzetek projekta:

Za uspešno odzivanje visokega šolstva na naraščajoče zahteve gospodarstva in družbe po diplomantih z znanjem in veščinami za 21. stoletje je potrebno izboljšati in inovirati prakse v poučevanju in študente aktivno vključiti v učni proces. To je mogoče doseči skozi izboljšano institucionalno sodelovanje in izmenjavo znanja na različnih ravneh. Ključni učinki projekta so med drugim, da skozi povečano institucionalno sodelovanje in v partnerstvu z učitelji in ostalimi strokovnjaki razvije in preizkusi nove, inovativne pedagoške prakse in aktivna učna okolja na dveh visokošolskih institucijah, razvije trajna orodja in vire za didaktično usposabljanje, razvijanje multiplikatorjev, vzajemno učenje poučevanja in uvajanje sistemskih inovacij za aktivno učenje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja v visokem šolstvu. Projekt neposredno koristi visokošolskim učiteljem in strokovnemu osebju (izboljšane zmogljivosti za inovacije in oblikovanje aktivnih učnih okolij) ter študentom (več interakcije, agentnosti in lastništva v učnem procesu). Povečano sodelovanje in znanje iz projekta posredno koristi odločevalcem (vodstvo institucij, oblikovalci politik), raziskovalcem, gospodarstvu in celotni družbi.

Skip to content