Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju (SETCOM)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:

Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Naziv projekta:

Podporna okolja za spodbujanje prečnih kompetenc v vzgoji in izobraževanju

Kratko ime (akronim):

SETCOM

Nosilec projekta:

Univerza v Mariboru

Projektni partnerji:

Partner 1: Nord University (NOR)
Partner 2: Mestna občina Maribor
Partner 3: Osnovna šola Draga Kobala Maribor
Partner 4: Srednja ekonomska šola in gimnazija Maribor
Partner 5: Osnovna šola Dušana Flisa Hoče
Partner 6: Zveza prijateljev mladine Maribor
Partner 7: Andragoški zavod Maribor – Ljudska univerza

Začetek projekta:

1. 7. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

499.408,89

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

499.408,89

Glavni rezultati projekta:

Izboljšanje socialno-emocionalnih kompetenc in pismenosti na področju umetne inteligence različnih deležnikov na področju izobraževanja z razvojem novih modelov in praks; izboljšano sodelovanje med institucijami na različnih ravneh in vrstah izobraževanja.

Povzetek projekta:

Digitalizacija vpliva na družbo s spremenjenim načinom življenja, dela in medsebojnega delovanja. Stroka ugotavlja, da so v t.i. »četrti industrijski revoluciji« nastale vrzeli med potrebami, ki jih izpostavljajo strateški dokumenti EU in raziskovalnimi spoznanji o prečnih kompetencah pedagoških delavcev. Projekt se osredotoča na zmanjšanje vrzeli med strateškimi dokumenti in empiričnimi raziskovalnimi spoznanji ter dvig kompetenc pedagoških delavcev, in sicer na treh izmed šestih področij prečnih kompetenc: intrapersonalno, interpersonalno in medijsko/informacijsko.

Skip to content