Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja »Karierni center Posavje« v regiji Posavje (Karierni center Posavje)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

Neposredni učinek:

Zagotovljena podpora mladim

Naziv projekta:

Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja »Karierni center Posavje« v regiji Posavje

Kratko ime (akronim):

Karierni center Posavje

Nosilec projekta:

Regionalna razvojna agencija Posavje

Projektni partnerji:

Partner 1: Zavod za mladino in šport Krško
Partner 2: Ljudska univerza Krško
Partner 3: Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško
Partner 4: Mestna občina Krško
Partner 5: Collective Innovation AS (NOR)

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

499.997,20

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

499.997,20

Glavni rezultati projekta:

Vzpostavitev baze znanja in informacij, usposobljenost svetovalcev za kvalitetnejšo podajanje vsebin in izboljšana ponudba storitev za mlade.

Povzetek projekta:

Regija Posavje se srečuje z visoko stopnjo delovne migracije in izseljevanja mladih zaradi zaposlitve (mladi se iz univerzitetnih središč ne vračajo nazaj v regijo), z neusklajeno strukturno ponudbo in povpraševanjem po delovnih mestih ter s pomanjkanjem informacij o zaposlitvenih potrebah v regiji in možnostih povezovanja z delodajalci iz regije. Projekt rešuje opredeljene izzive regije s celovitim izboljšanjem podpornega okolja za pridobivanje veščin in kompetenc ter informiranja o priložnostih s trga dela. Projekt predstavlja inovativen pristop k spodbujanju zaposlovanja mladih v manj razviti regiji Posavje in pridobivanju kompetenc za boljšo zaposljivost. Gre za vzpostavitev dinamičnega in digitalno podprtega podpornega okolja v regiji, ki povezuje mlade, delodajalce in lokalne mladinske ter izobraževalne organizacije. Cilj projekta je vzpostaviti podporno okolje za povečanje zaposlitvenih potencialov mladih v regiji Posavje z vzpostavitvijo digitalnih komunikacijskih kanalov, usposobljenostjo svetovalcev za delo z mladimi, izvedbo aktivnosti za mlade ter vzpostavitvijo mreže podpornih organizacij. Pomemben del za dosego dolgoročnih ciljev projekta predstavlja tudi celovito usposabljanje mladinskih svetovalcev za delo z mladimi iz zadevnega področja.

Skip to content