Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Ustvarjalno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem (BalanCed)

Programsko področje:

Usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Rezultat:

Izboljšano usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Neposredni učinek:

Vzpostavljeni lokalni sistemi, ki podpirajo usklajevanje poklicnega in zasebnega življenja

Naziv projekta:

Ustvarjalno ravnovesje med poklicnim in zasebnim življenjem

Kratko ime (akronim):

BalanCed

Nosilec projekta:

Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož

Projektni partnerji:

Partner 1: Zavod CONA B.P., Zavod za vseživljenjsko učenje, ustvarjanje in dobro počutje
Partner 2: NOMED, Neodvisna medijska dejavnost, Koper
Partner 3: Kulturno izobraževalno društvo PiNA
Partner 4: Culture Break Borders (NOR)

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

499.903,96

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

499.903,96

Glavni rezultati projekta:

Vzpostavitev Kreativnega centra, v katerem se razvijejo in izvajajo trije programi za podporo usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja; vrednotenje učinkov Kreativnega centra na zmanjševanje konflikta med poklicnim in zasebnim življenjem; povečevanje bogatitve med poklicnim in zasebnim življenjem.

Povzetek projekta:

Projekt v lokalno okolje vnaša inovativno in celostno storitev, ki s pomočjo umetnosti krepi in bogati človeške vire. Pri podpori posameznikom pri usklajevanju poklicnega in zasebnega življenja se osredotoča na krepitev notranjih dejavnikov, kot so veščine za soočanje s stresom, učinkovitost, veščine reševanja problemov in vzdrževanja dobrih medsebojnih odnosov. Opolnomočen posameznik/ca namreč učinkoviteje upravlja življenje in zna izkoristiti zunanje ukrepe družbe za podporo usklajevanju sfer življenja, ki jih v Sloveniji uspešno podpira projekt Certifikat Družini prijazno podjetje. Specifični cilji projekta so vzpostaviti Kreativni center kot podpornega okolja za zaposlene, nuditi kakovostno varstvo mladoletnih otrok z učenjem trajnostnih vsebin in nuditi podporo zaposlenim, delodajalcem in mentorjem v delovnih organizacijah. V lokalnem okolju manjkajo ukrepi, ki krepijo omenjene notranje dejavnike, kar obenem pomeni tudi preventivo na področju duševnega zdravja. Duševno zdravje, ki je poglavitni del zdravja in dobrega počutja na sploh, je pomemben dejavnik za socialno in gospodarsko stabilnost, družbeno blaginjo in pomembno vpliva na kakovost življenja ljudi. Skrb za kakovosten prosti čas je v lokalnem okolju sicer podprt z infrastrukturo za športne dejavnosti, medtem ko so zanemarjene kreativne dejavnosti, ukvarjanje z umetnostjo, ki so prav tako prepoznane kot zaščitne v smislu izboljšanja kompetenc obvladovanja življenja in usklajevanja sfer življenja. Poznan je tudi učinek bogatitev med poklicnim in zasebnim življenjem, ki bogati človeški kapital v organizacijah. Kompetenca kreativnosti je prepoznana kot ključna kompetenca prihodnosti. Izzive projekt rešuje celostno, ustanovi Kreativni center, ga trajnostno opremi s ponovno uporabo pohištva, omogoči udeležencem ukvarjanje s kreativnimi dejavnostmi, rokodelstvom, uči ponovne uporabe, vse to na podlagi spoznanj o pozitivnem vplivu umetnosti na duševno zdravje. Projekt tudi vzpostavi mrežo organizacij za podporo zaposlenim; organizira varstvo za otroke z vsebinami, ki krepijo njihove kompetence in jih vzgajajo v posameznike, odgovorne do okolja; razvije program za krepitev kompetenc v delovnih organizacijah in usposobi mentorje za izvajanje tudi po izteku projekta.

Skip to content