Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti (Think XR)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:

Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Naziv projekta:

Vzpostavljanje novih modulov poučevanja na področju obogatene in navidezne resničnosti

Kratko ime (akronim):

Think XR

Nosilec projekta:

Šolski center Slovenske Konjice – Zreče

Projektni partnerji:

Partner 1: Tehnološki park Ljubljana, d. o. o.
Partner 2: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za elektrotehniko
Partner 3: Univerza na Primorskem
Partner 4: HASHNET, distribuirane tehnologije, d. o. o.
Partner 5: Unior Kovaška industrija, d. d.
Partner 6: Norwegian University of Science and Technology (NOR)

Začetek projekta:

1. 7. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

702.595,63

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

702.595,63

Glavni rezultati projekta:

Vzpostavitev inovativnih praks pri uvedbi novih izobraževalnih programov s področja virtualne oz. obogatene resničnosti; usposobljeni strokovni sodelavci (učitelji/mentorji) v okviru izvedbe ”train the trainers ” – XR akademije; razvoj novih didaktičnih pripomočkov.

Povzetek projekta:

Strategije izobraževanja s področja programske opreme ter tehnologij prihodnosti, na čelu z XR tehnologijami (obogatene, razširjene in mešane resničnosti), v slovenskem in tudi evropskem merilu ne sledijo dovolj potrebam gospodarstva. Razširjena resničnost je eden od glavnih tehnoloških trendov, ki se ji napoveduje skokovito nadaljnjo rast v prihodnjih 5 letih. Zaradi Covid-19 uporaba XR tehnologij še pridobiva na veljavi, saj omogoča delo na daljavo ter ustvarjanje simulacijskih okolij za učenje, sodelovanje in druženje. Tehnologije se vse bolj uveljavljajo tudi v procesih kreativne in zabavne industrije, podjetništva, trgovine, industrije 4.0, zdravstva, predvsem pa se izjemni premiki dogajajo prav na področju razvoja šolskega izobraževanja. Cilji projekta so: povečanje digitalnih kompetenc ciljnih skupin (učitelji, izvajalci usposabljanja, mentorji iz podjetij, učenci, dijaki, študentje, strokovno osebje) na področju razvoja vsebin, uporabe in poučevanja s pomočjo razširjene resničnosti – inovativno poučevanje za 21. stoletje; razvoj novih inovativnih pedagoških pristopov in didaktičnih orodij prek vzpostavitve XR akademije in odprava vrzeli; vzpostavitev inovativnega, odprtega in ustvarjalnega učnega okolja prek institucionalnega sodelovanja akademije in industrije (XR partnerstvo), ki predstavlja osnovo tudi za neformalno in vseživljenjsko izobraževanje. Omenjeni cilji se dosežejo z vzpostavitvijo novih izobraževalnih programov, ki so odgovor na potrebe podjetij in učencem omogočajo dostop do tehnologij in orodij v razširjeni resničnosti. Z učitelji, mentorji in strokovnjaki iz podjetji se z metodo Design Thinking definira ustrezne delovne sklope, ki se jih nato skupaj z dijaki in študenti znotraj pilotnih aktivnosti (Living lab) uporabi za razvoj novih digitalnih učnih pripomočkov/orodij za prikaz obogatenih učnih vsebin, interaktivne XR asistente oz. za razvoj aplikacij, ki rešujejo realne potrebe s področja gospodarstva.

Skip to content