Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Povečanje zaposlitvenih potencialov v Pomurski regiji (TALENT LAB)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

Neposredni učinek:

Zagotovljena podpora mladim

Naziv projekta:

Povečanje zaposlitvenih potencialov v Pomurski regiji

Kratko ime (akronim):

TALENT LAB

Nosilec projekta:

Pomurski tehnološki park, podjetje za pospeševanje podjetništva v Pomurju, d. o. o.

Projektni partnerji:

Partner 1: Norwegian University of Science and Technology, Faculty of Humanities (NOR)
Partner 2: Univerza v Mariboru, Fakulteta za strojništvo
Partner 3: Ekonomska šola Murska Sobota
Partner 4: Dvojezična srednja šola Lendava
Partner 5: Biotehniška šola Rakičan
Partner 6: Srednja šola za gostinstvo in turizem Radenci

Začetek projekta:

1. 9. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

409.945,49

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

409.945,49

Glavni rezultati projekta:

Izboljšano podporno okolje in zagotovljene storitve mladim prek uvedbe novih ali nadgrajenih storitev, usposobljenosti različnih ciljnih skupin ter aktivnosti namenjenih mreženju, usposabljanju in svetovanju za mlade.

Povzetek projekta:

Projekt se osredotoča na povečanje zaposlitvenih potencialov mladih v Pomurski regiji, kjer je potreba po razvitem podpornem okolju največja. Projektne aktivnosti se usmerjajo na krepitev zmogljivosti obstoječega podpornega okolja, povezovanje med izobraževalnimi institucijami in regionalnim gospodarstvom ter dajejo poudarek na testiranje sheme praktičnega dela mladih na terenu prek identificiranih strokovnih izzivov s strani podjetij. Analiza mladih in trga dela v Sloveniji kaže, da je brezposelnost mladih najbolj problematična v vzhodni Sloveniji, zlasti izstopa Pomurska regija, kjer mladi predstavljajo več kot četrtino brezposelnih. Tudi starostna sestava prebivalstva v Pomurju je najmanj ugodna, saj je delež mladih v strukturi prebivalstva najmanjši in stopnja delovne aktivnosti med vsemi regijami najnižja. Dinamika števila prebivalcev v Pomurju kaže, da je leta 1990 v Pomurju živelo 131.272 oseb, medtem ko se številka vsako leto zmanjšuje (odhod mladih) in je bilo leta 2019 v Pomurju 13 % manj prebivalstva. Večina mladih se po odhodu na univerzo v Maribor ali v Ljubljano ne vrača nazaj v regijo, medtem ko mladi s poklicno izobrazbo iščejo priložnosti v sosednji Avstriji.

Skip to content