Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Razvoj kompetenc z ekspertnim sistemom za podporo odločanju v visokošolskem izobraževanju (RESPO-VI)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:

Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Naziv projekta:

Razvoj kompetenc z ekspertnim sistemom za podporo odločanju v visokošolskem izobraževanju

Kratko ime (akronim):

RESPO-VI

Nosilec projekta:

Mednarodna podiplomska šola Jožefa Stefana

Projektni partnerji:

Partner 1: Temida podjetje za računalniški inženiring, d. o. o. Ljubljana
Partner 2: Mednarodni institut za implementacijo trajnostnega razvoja, Maribor
Partner 3: Norwegian University of Science and Technology (NOR)

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

499.917,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

499.917,00

Glavni rezultati projekta:

Izboljšane kompetence STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) študentov ob uporabi aplikacije RESPO-VI in izvedbi usposabljanj; izboljšano medsektorsko in bilateralno sodelovanje med visokošolskimi ustanovami, podjetji in nevladnimi organizacijami pri uvedbi digitalnih rešitev za spremljanje razvoja kompetenc pri študentih.

Povzetek projekta:

Visoko šolstvo (VŠ) je na robu sprememb, ki prinašajo nove oblike pridobivanja in prenosa znanja ter kompetenc skozi inovativne modele formalnega in neformalnega usposabljanja. Le-ti se med seboj prepletajo in gradijo na umetni inteligenci in masovnih podatkih. VŠ učitelji in študenti so prisiljeni razviti kompetence Družbe 5.0 in Industrije 4.0, kar je nakazala že pandemija Covid-19, ki je razkrila vrzeli med trenutnimi spretnostmi ter spretnostmi, ki jih industrija potrebuje zaradi nenehnega tehnološkega napredka. Splošni cilj projekta je s sistemi podpore odločanja spremljati razvoj kompetenc STEM študentov tekom formalnega in neformalnega izobraževanja, ki jih potrebujejo za lažji prehod v družbo 21. stoletja. Specifični cilji projekta so: opredeliti splošne in specifične spretnosti STEM študentov za trg delovne sile; spodbujati medsektorsko in bilateralno izmenjavo dobrih praks pri uporabi digitalnih orodij za razvoj spretnosti 21. stoletja; oblikovati nov pristop poučevanja in učenja za študente zi RESPO-VI sistemom, ki nudi podporo pri odločanju.

Skip to content