Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Dvig digitalnih kompetenc (digi.komp)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano institucionalno sodelovanje na vseh ravneh formalnega in neformalnega izobraževanja

Neposredni učinek:

Razvite nove prakse poučevanja in učenja za delo in življenje in izmenjava znanj in dobrih praks na področju pospeševanja spretnosti in kompetenc v izobraževanju

Naziv projekta:

Dvig digitalnih kompetenc

Kratko ime (akronim):

digi.komp

Nosilec projekta:

Zasavska ljudska univerza

Projektni partnerji:

Partner 1: Zavod za kulturo Delavski dom Trbovlje
Partner 2: Knjižnica Toneta Seliškarja Trbovlje
Partner 3: Piksel Produksjoner, Ltd (NOR)

Začetek projekta:

1. 7. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

261.055,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

261.055,00

Glavni rezultati projekta:

Trajno povečanje digitalnih kompetenc učiteljev in izvajalcev usposabljanja ter njihovo uvajanje na delu in v življenju z razvojem 39 novih programov.

Povzetek projekta:

Uporaba tehnologije in digitalnih vsebin se v zadnjih letih hitro širi, vendar so ljudje še vedno v veliki meri nedovzetni za digitalne spremembe oz. imajo zadržke do uporabe tehnologije v vsakdanji rabi. V družbi so vse večje zahteve po uporabi digitalnih vsebin, ki jim učitelji in drugi pedagoški delavci ter organizatorji usposabljanj pri svojem delu težko sledijo. Otroci, odrasli ter starejši potrebujejo kvalitetno usposabljanje za dvig svojih digitalnih kompetenc za delo in v vsakdanjem življenju. V okviru projekta se spodbuja uporaba digitalne tehnologije s tremi stičnimi centri za združevanje in aktivno uporabo sodobne digitalne tehnologije ter izmenjavo znanj, poveča se aktivna vključenosti ranljivih skupin v socialno življenje prek dviga kompetenc učiteljev, mentorjev, multiplikatorjev ter drugih zaposlenih v javnem sektorju, ki podajajo svoje znanje predšolskim otrokom, učencem, dijakom, odraslim ter starejšim. Projekt tudi spodbuja inovativnost in kreativnost v formalnem in neformalnem izobraževanju prek razvoja novih atraktivnih učnih pristopov, ki dvignejo kvaliteto storitev.

Skip to content