Norveški finančni mehanizem in Finančni mehanizem EGP 2014–2021
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Podpora mladim v podjetništvu (PoMP)

Programsko področje:

Izobraževanje in usposabljanje, štipendije, vajeništvo in podjetništvo za mlade

Rezultat:

Izboljšano izobraževanje in družbeno okolje namenjeno podpori prikrajšanih skupin

Neposredni učinek:

Zagotovljena podpora mladim

Naziv projekta:

Podpora mladim v podjetništvu

Kratko ime (akronim):

PoMP

Nosilec projekta:

Znanstveno-raziskovalno središče Bistra Ptuj

Projektni partnerji:

Partner 1: Primorski tehnološki park, d. o. o.
Partner 2: Razvojni center Novo mesto d.o.o.
Partner 3: Tehnološki park Ljubljana, d. o. o.
Partner 4: SAŠA inkubator, d. o. o.
Partner 5: Norwegian University of Science and Technology (NOR)

Začetek projekta:

1. 6. 2022

Konec projekta:

30. 4. 2024

Vir financiranja:

Norveški finančni mehanizem in pripadajoča slovenska udeležba

Skupni upravičeni izdatki projekta (EUR):

497.374,00

Višina dodeljenih sredstev (EUR):

497.374,00

Glavni rezultati projekta:

Usposobljeni učitelji/mentorji: prek udeležbe v Akademiji PoMP ter prek izvajanja pilotnih startup aktivnosti za mlade se učiteljem/mentorjem dvigne strokovna usposobljenost iz podjetništva in podjetnosti; izboljšan dostop mladih do novih storitev podpornega okolja; izboljšanje podpornega okolja za mlade v manjših mestih in na podeželju prek povezovanja podpornih organizacij partnerstva z zainteresiranimi organizacijami izven partnerstva (podjetniški inkubatorji, izobraževalne ustanove, gospodarske zbornice, občine idr.) ter z zainteresiranimi posamezniki, kot so podjetniki, svetovalci, učitelji, mentorji idr. v celovito in trajno podporno okolje, torej v mrežo podpornega okolja, ki ima dostop do nove vzpostavljene storitve – Akademije PoMP.

Povzetek projekta:

Projekt želi prispevati k dvema izzivoma: k dvigu kompetenc podjetnosti učiteljev/mentorjev in prek le-teh še k dvigu kompetenc podjetnosti med mladimi z namenom dviga njihovih zaposlitvenih potencialov. Glavne ciljne skupine so mladi iz manj dinamičnih okolij (učenci osnovne in srednje šole), njihovi učitelji/mentorji, podporne in izobraževalne institucije ter zainteresirani posamezniki (podjetniki, svetovalci, učitelji idr.), ki se vključijo v trajno mrežo podpornega okolja z namenom trajne podpore mladim. Sodelujoči projektni partnerji, ki imajo dolgoletne izkušnje spodbujanja podjetnosti med mladimi, so skozi leta delovanja spoznali pomen spodbujanja kompetenc podjetnosti med mladimi že med njihovih zgodnjim izobraževanjem (osnovna in srednja šola) ter pomen, ki ga imajo pri tem učitelji/mentorji, ki mlade dnevno spremljajo. Glavni cilj projekta je vzpostaviti celovito in trajno podporno okolje, ki spodbuja mlade, zlati tiste iz manj dinamičnih okolij, k iskanju podjetniških idej, oblikovanju modelov podjetij in jim nudi potrebna podjetniška znanja ter razvoj kompetenc podjetnosti, tako da povezuje obstoječe podporne institucije ter obstoječe programe z novo vzpostavljeno storitvijo, Akademijo PoMP. S tem se prispeva k višji podpori mladim oz. k njihovemu povečanju zaposlitvenih (ali samozaposlitvenih) potencialov na območjih, kjer je podporno okolje manj razvito.

Skip to content