V okviru projekta TRIALOG je nastal Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih

21. februar 2024 – V okviru projekta Aktivacija mladih s spodbujanjem njihovega medsebojnega povezovanja, prevzemanja aktivne vloge v lokalnih skupnostih in celostnim opolnomočenjem za življenje brez nasilja (TRIALOG) je nastal Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih.

Projekt, podprt s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, naslavlja pereča vprašanja, ki jih je pandemija covid-19 še bolj postavila v ospredje med mladimi v Podravju, in naslavlja družbeno neenakost v kontekstu mladih.

Splošni cilj projekta TRIALOG je krepitev mehkih veščin mladih, spodbujanje samozavesti in medsebojnega spoštovanja ter s tem omogočanje posamezniku aktivno sodelovanje v širši družbi. Projekt si hkrati prizadeva okrepiti sposobnosti in znanja mladinskih delavcev v mentorski ali svetovalni vlogi ter se zavzema za iskanje ustreznih sistemskih rešitev na nacionalni ravni.

© Projekt TRIALOG

Na projektu so se usmerili v aktivnosti za opolnomočenje mladih proti medvrstniškemu nasilju, zagotavljanje usposabljanja za mladinske delavce in pripravo vsebinsko uporabnega gradiva, namenjenega tako mladinskim delavcem kot tudi učiteljem, vzgojiteljem, staršem in vsem zaposlenim na področju mladih.

Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih

V priročniku je sprva predstavljena Zbirka izobraževalnih vsebin TRIALOG, ki naslavlja nasilje, duševno zdravje, pozitivno komunikacijo in tehnike sproščanja za obvladovanje stresnih situacij. V nadaljevanju priročnik ponuja opis in predstavitev nove interaktivne spletne platforme TRIALOG, ki spodbuja pozitiven dialog in je namenjena premagovanju stisk mladih na področju vrstniškega nasilja in duševnega zdravja. Platforma pomaga mladim pri prepoznavanju različnih oblik nasilja in nudi koristne napotke pri spoprijemanju z nasiljem. Sledijo primeri obstoječih dobrih praks številnih društev, zavodov, organizacij, inštitutov in institucij iz Slovenije in tujine, ki bralca seznanijo z njihovimi projekti, glavnimi dosežki projektov, metodami dela in predstavljenimi izzivi in rešitvami. Ne nazadnje so v priročniku opisani učinkoviti pristopi pri delu z mladimi in izkušnje pri izvajanju delavnic za srednješolce, katerih cilj je motiviranje mladih, naj uporabljajo tehnike sproščanja v vsakdanjem življenju, pozitivno komunikacijo in se pozitivno spopadajo s stresom.

© Projekt TRIALOG

Priročnik torej služi kot celovit vodnik za osebe, zaposlene na področju dela z mladimi, saj zajema praktična orodja, zgledne primere dobre prakse ter učinkovite pristope in metode dela, ki so jih pridobili iz lokalnih in mednarodnih projektov.

Projekt TRIALOG poleg nosilca projekta Inštitut za proučevanje enakosti spolov Maribor (IPES) soustvarjajo še Mestna občina Ptuj, Ljudska univerza Ormož, Center interesnih dejavnosti Ptuj, Mladinski svet Mestne občine Ptuj in Avisensa, Inštitut za psihologijo, svetovanje in izobraževanje.

VIR: Projekt TRIALOG in Priročnik za opolnomočenje in družbeno aktivacijo mladih

Otvoritev novih prostorov Kariernega centra Posavje v Krškem

30. januar 2024 – V sklopu projekta Vzpostavitev inovativnega podpornega okolja (Karierni center Posavje), ki je podprt s sredstvi  Norveškega finančnega mehanizma, so v Mestni občini Krško pridobili nove prostore Kariernega centra Posavje. Nov prostor je namenjen spodbujanju zaposlovanja mladih in krepitvi kompetenc za boljšo zaposlitev.

© Mestna občina Krško

V torek, 30. januarja 2024, je Nataša Šerbec, direktorica Regionalne razvojne agencije Posavje, slavnostno otvorila nove prostore Kariernega centra Posavje. Otvoritve sta se udeležila tudi Janez Kerin, župan Mestne občine Krško, in Vlasta Stojak, vodja kabineta na Ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Slednja je v svojem govoru pohvalila Regionalno razvojno agencijo Posavje v vlogi nosilca projekta za vzpostavitev enotnega in podpornega okolja za zaposlovanje mladih. Na slavnostni otvoritvi so bili prisotni tako domači projektni partnerji kot tudi norveški partner in drugi deležniki v regiji.

© Mestna občina Krško

Cilj projekta Karierni center Posavje je vzpostavitev digitalnega podpornega okolja, ki bo povezoval mlade v regiji, delodajalce in lokalne mladinske ter izobraževalne organizacije. S tem bodo okrepili zaposlitveni potencial mladih v Posavski regiji. V sklopu projekta so usposobili svetovalce za zagotavljanje kariernega svetovanja, razvili spletno platformo, ki vsebuje informacije o priložnostih na trgu dela, in vzpostavili celovito bazo podatkov delodajalcev ter iskalcev zaposlitve.

Poleg nosilca projekta RRA Posavje v projektu sodelujejo še projektni partnerji Mestna občina Krško, Zavod za mladino in šport Krško, Ljudska univerza Krško, Območna obrtno – podjetniška zbornica Krško in Collective Innovation z Norveške.

© Mestna občina Krško

VIR: Mestna občina Krško in Dolenjski list

KIPSI je del mednarodne kampanje #OurStories

19. januar 2024 – Projekt Kombinirano izobraževanje v poklicnem in strokovnem izobraževanju (KIPSI), sofinanciran s sredstvi Finančnega mehanizma EGP, je s svojo zgodbo del mednarodne kampanje #OurStories.

V projektu KIPSI razvijajo šolske strategije za uvajanje kombiniranega izobraževanja, izvajajo usposabljanja za učitelje in oblikujejo ter razvijajo praktične rešitve za e-učenje.

Video projekta si lahko ogledate spodaj:

Nosilec projekta KIPSI je Center RS za poklicno izobraževanje, projekti partnerji pa so: Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Srednja tehniška in poklicna šola Trbovlje, Šolski center Novo mesto, Šolski center Celje, Srednja tehniška šola Koper, Østfold University College (NOR), Åssiden upper secondary school (NOR), Viken Higher Vocational College (NOR), University of Akureyri (ISL) in Akureyri comprehensive college (ISL).

VIR: KIPSI

Novinarska konferenca projekta Zeleni pingvin

12. januar 2024 – V četrtek, 11. januarja 2024, so na novinarski konferenci v Kranju projektni partnerji predstavili napredek in rezultate projekta Zeleni pingvin, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov.

Cilj projekta Zeleni pingvin – Green Penguin je usmerjen v zmanjševanje emisij, ohranjanju okolja ter zniževanju stroškov posameznikov in skupnosti. Projekt naslavlja porabnike energije, spodbuja jih k spremenjenju navad in prevzemanju vloge angažiranih državljanov. Ti naj bi aktivno prispevali k energetski učinkovitosti ter sodelovali pri oblikovanju ogljično nevtralnih mest. V vlogi vodje sprememb, povezovalca, prijatelja in vizionarja se predstavlja Zeleni pingvin. Ta novodobni vplivnež vodi platformo, ki uči otroke, učence, starše, organizacije in celo cela mesta, kako zmanjšati svoje emisije z uporabo manj virov.

Projekt Zeleni pingvin združuje pet projektnih partnerjev iz Slovenije in Norveške. Nosilec projekta je podjetje Iskraemeco, partnerstvo pa zaokrožujejo Mestna občina Kranj, Mestna občina Ljubljana, Društvo DOVES – FEE Slovenija – Ekošola ter Foundation for Environmental Education (FEE) Norway.

Moški stoji na govorniškem odru. Pred seboj ima mikrofon, za seboj pa predstavitev.
© Zeleni pingvin

V imenu gostitelja je navzoče pozdravil Janez Černe, podžupan Mestne občine Kranj. Predstavil je aktivnosti mestne občine na področju zelenega prehoda ter prizadevanja, da zeleno politiko uvajajo na mnogih  področjih – od prometa, gradnje infrastrukture do turizma. Prepričan je, da bo to področje v prihodnjih letih predstavljalo enega ključnih izzivov, zato k sodelovanju v največji možni meri poskušajo privabiti in za te vsebine navdušiti tudi občanke in občane.

S strani nosilca projekta sta Mojca Volf, vodja projekta in Nejc Šubic, vodja tehničnega dela razvoja platforme, predstavila idejo projekta ter delovanje digitalne platforme in njene funkcionalnosti. Poudarila sta, na kakšen omogoča otrokom spremljanje in beleženje svojih dejavnosti, kako lahko zbrane podatke združijo/povežejo s podatki o porabi energije in virih šolskih ter drugih stavb. Hkrati sta izpostavila, kako preproste naloge in tekmovanja z vrstniki omogočajo otrokom pridobivanje praktičnega znanja o zmanjševanju ogljičnega odtisa v vsakdanjem življenju, spodbujajo trajnostno delovanje ter krepijo ozaveščenost o pomenu varovanja okolja.

Mestna občina Kranj, uvrščena v misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030, aktivno sledi trajnostnemu, zelenemu in pametnemu razvoju mesta. Tomaž Lanišek, vodja Urada za razvoj in pametno skupnost na občini, je predstavil ključne korake na področju trajnostne politike ter umestil projekt Zeleni pingvin v širši kontekst aktivnosti in načrtov mestne občine pri prehodu v ogljično nevtralno mesto.

5 ljudi sedi na govornišek odru, moški govori v mikrofon in ima predstavitev.
© Zeleni pingvin

Zeleni pingvin prvenstveno povezuje šole, lahko pa se uporablja tudi za povezovanje/integracijo druge javne infrastrukture. Okoljska vzgoja se začenja z otroki in se širi na odrasle, njen končni cilj je angažirana skupnost, ki bistveno prispeva k izboljšanju kakovosti življenja in spodbuja vedenjske spremembe.

Gregor Cerar, nacionalni koordinator projekta Ekošola, Društvo DOVES – FEE ter Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje Mestne občina Ljubljana, sta poudarila pomen projekta Zelen pingvin na področju izobraževanja. Projekt se osredotoča na učence v treh pilotnih šolah v Mestni občini Kranj in treh v Mestni občini Ljubljana ter pozitivno vpliva na pedagoški proces. Pojasnila sta, kako je projekt pripomogel k boljšemu razumevanju izzivov, ki jih prinašajo podnebne spremembe.

Projekt Zeleni pingvin odraža svoj pomen skozi številne reference. Postal je zmagovalec izziva Climathon Ljubljana 2020, se uvrstil med TOP 3 najbolj transformativne ideje leta 2020 na globalnem Climathonu ter prejel največ glasov javnosti med 107 konkurenčnimi idejami. Zeleni pingvin se je uvrstil med TOP 3 finaliste tekmovanja Nordic Smart City Challenge 2021, osvojil je  nagrade EEPA v Sloveniji in Evropi leta 2021 ter prejel nagrado Regionalno Zlato priznanje za inovacijo 2022, kot tudi Regionalno priznane za inovacijski izziv leta 2022.

Publika sedi na novinarski konferenci projekta Zeleni pingvin
© Zeleni pingvin

VIR: Zeleni pingvin

Otvoritev laparoskopskega simulatorja na Medicinski fakulteti v Mariboru

22. december 2023 – V okviru projekta EMPOWER FOR 21, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, je na Medicinski fakulteti Univerze v Mariboru potekala slovesna otvoritev laparoskopskega simulatorja, ki je v celoti financiran s sredstvi projekta. Napredna oprema bo študentom medicine omogočala procese in poskuse, ki potekajo v nadzorovanem okolju zunaj živega organizma.

EMPOWER FOR 21 je akronim projekta s polnim naslovom: Opolnomočenje za delo v 21. stoletju z razvojem veščin vseživljenjskega učenja, dobrega počutja zaposlenega ter preprečevanjem in prepoznavanjem duševnih motenj. Nosilec projekta, Univerzitetni klinični center Maribor, si skupaj s projektnima partnerjema Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru in Norwegian University of Science and Technology (Norveška) prizadeva prek usposabljanja učiteljev za komunikacijo, vodenje, duševno zdravje in poučevanje kritičnega razmišljanja ustvariti dolgoročni trening učiteljev EMPOWER FOR 21 kot dolgoročni mehanizem za boljšo pripravo učiteljev na poučevanje strokovnjakov v visokem šolstvu in tudi na delu (razvoj trajnostnega usposabljanja učiteljev za učenje kompetentnih strokovnjakov v zdravstvu). Projekt odgovarja na izzive družbe, ki zahteva, da je strokovnjak v 21. stoletju ne le kompetenten v svoji ožji stroki, temveč sooblikovalec širše družbe, kateri služi skozi svoje vodenje in odzive na temeljne izzive okolice.

Skupina ljudi stoji pred laporoskopskim simulatorjem.
©EMPOWER FOR 21

Na dogodku, ki je potekal 13. 12. 2023, je predstavnik podjetja, odgovornega za dobavo simulatorja, praktično demonstriral njegovo uporabo in podal izčrpne informacije o samem simulatorju ter njegovem delovanju. Udeleženci so imeli priložnost sami preizkusiti delo na simulatorju, kar je še dodatno pripomoglo k boljšemu razumevanju njegove funkcionalnosti.

Med udeleženci in udeleženkami se je razvila plodna debata glede možnosti uporabe simulatorja med specializanti in o vključitvi napredne naprave v učni program. Laparoskopski simulator predstavlja moderno napravo, ki študentom medicine omogoča simulacijo kirurških posegov. Pri tem so soočeni z reševanjem proceduralnih problemov, ki omogočajo razvoj in krepitev kompetence kritičnega razmišljanja med posegi.

Moški uporablja laporoskopski simulator.
©EMPOWER FOR 21

V okviru projekta EMPOWER FOR 21 si Medicinska fakulteta UM in UKC Maribor prizadevata še bolj integrirati laparoskopski simulator v izobraževalni program, da bodo študentje imeli čim več priložnosti pridobivati praktične izkušnje in izboljševati svoje spretnosti preden stopijo v klinično okolje.

S tem projektom in pridobljenim simulatorjem utrjujejo odličnost njihovega izobraževalnega sistema ter zagotavljajo, da bodo bodoči zdravstveni strokovnjaki prejeli najboljšo možno usposobljenost za svoje prihodnje kariere.

Pingvin z napisom Projekt EMPOWER FOR 21.
©EMPOWER FOR 21

VIR: UKC

Razvoj krožnega javnega naročanja za vzpostavitev materialnih lokalnih zank (NovIKroG)

15. december 2023 – Projekt NovIKrog, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma, si prizadeva za povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva. Nosilec projekta, Mestna občina Novo mesto, skupaj s projektnimi partnerji Komunala Novo mesto, Zavod KNOF, Razvojni center Novo mesto, Fakulteta za industrijski inženiring Novo mesto in Nord University (NOR) želijo razviti modela krožnega poslovanja lokalnih javnih zavodov, ki omogoča nabavo produktov s povečano rabo lokalnih naravno obnovljivih materialov, uporabo sekundarnih virov, možnostjo vzdrževanja, popravljanja, obnavljanja in recikliranja produktov. Prav tako strmijo k prenosu znanja in izkušenj med norveškim ter slovenskimi projektnimi partnerji.

V sklopu projekta, ki se izvaja od leta 2022, so se zvrstile številne aktivnosti. Najprej so potovali na Norveško, kjer so se spoznali z dobrimi praksami krožnega gospodarstva, ki jih je vzpostavila Norveška.

Norveška je zakladnica dobrih praks s področja krožnega gospodarstva

Predstavniki petih slovenskih partnerjev projekta NovIKroG so marca 2023 opravili študijski obisk pri norveškem partnerju projekta, Univerzi Nord, ki ima sedež v norveškem mestu Bodø. Sogovorniki iz norveških znanstvenih in raziskovalnih institucij, javnega sektorja, nevladnih organizacij in gospodarstva so udeležencem iz Slovenije predstavili številne dobre prakse in trende na področju krožnega gospodarstva. Udeleženci so pripravili slikovit opis študijskega obiska.

Ljudje postavljeni v vrsto za fotografiranje.
© NovIKrog

Pri neodvisni raziskovalni in svetovalni organizaciji Salt, ki je specializirana za trajnostni razvoj obalnega območja in je v minulih letih organizirala več čistilnih akcij morja in obal, so poudarili, da se mora krožno gospodarstvo začeti pri izvoru  – pri zmanjševanju odpadkov (»reduce«), saj eksponentnega kopičenja odpadkov ne morejo reševati prostovoljci. Kot primer dobre prakse krožnega gospodarstva so izpostavili podjetje Econyl, ki se ukvarja z izdelavo izdelkov iz najlona, predelanega iz rabljenih ribiških mrež. V Nordland Research Institute, ki se osredotoča na prehod v družbo z manj emisijami, pa so izpostavil nujnost institucionalizacije urbanega oziroma mestnega rudarjenja (»urban mining), to je procesa, pri katerem odpadke predelamo nazaj v mineralne surovine, ki jih lahko ponovno uporabimo.

Pogovor s partnerji Univerze Nord se je osredotočil na uvajanje Analize življenjskega cikla (LCA – Life Cycle Assessment) v vrednotenje izdelkov in storitev, ki jih kupujemo posamezniki in naročajo podjetja in javne institucije. LCA  je metodologija, ki se uporablja za analizo vplivov na okolje izdelka v vseh fazah njegovega življenjskega cikla. V uporabi so že brezplačne aplikacije za izračun LCA, kot je openLCA, o uporabi LCA pa bo izobraževal tudi center za krožno javno naročanje, ki bo vzpostavljen v okviru projekta NovIKroG.

V okviru terenskih obiskov so partnerji projekta obiskali največji industrijski park na Norveškem Mo Industripark , ki je organiziran na način, da spodbuja krožnost med različnimi deležniki v parku, ter si ogledali proizvodnjo jeklarne Celsa Nordic, ki vse svoje jeklo proizvaja iz predelanih kovinskih odpadkov. V mestu Mo i Rana so si udeleženci študijskega obiska ogledali tudi poslovni inkubator Kunnskapsparken Helgeland, v katerem so predstavili načine, kako sodelujoča podjetja najučinkoviteje spodbujajo h krožnemu gospodarstvu.

Prava zakladnica dobrih praks s področja krožnega gospodarstva je bila občinska uprava občine Bodø, kjer so s predstavitvijo aktualnih projektov dokazali, da je krožno gospodarstvo možno uveljaviti na raznolikih področjih, od letalstva in energetike do gradnje cest in kmetijstva, zavest o pomenu trajnostnega načina življenja pa inovativno spodbujajo preko popularne igrice za otroke in prek dresov nogometašev lokalnega nogometnega kluba. Nedavno je njihov občinski svet sprejel strategijo javnega naročanja, v katerem poudarjajo celosten pristop k javnemu naročanju, ki ne sme obveljati za ozko specializirano področje, temveč je potrebno ozavestiti, da gre pri javnem naročanju za projekte celotne občine, ki imajo daljnosežen družben pomen.

S takšnim sodelovanjem javnega in zasebnega sektorja so vsi skupaj pospeševalniki sprememb, ki vplivajo tudi na druge ponudnike in družbo kot celoto.

VIR: NovIKrog

Javne poti lahko osvetljujejo vaše odpadne baterije

Na dan Zemlje, ki so ga aprila 2023 v Novem mestu obeležili tudi v projektu NovIKrog, so predstavili zbiralno akcijo odpadnih baterij in plastične embalaže, ki je od 5. 5. do 16. 6. 2023 potekala v dolenjskih šolah in drugih javnih ustanovah. Namen akcije je bil v zbiranju materialov, ki bi sicer končali med odpadki, in njihovi ponovni uporabi oziroma se je iz njih izdelalo predmete, ki jih so jih sodelujoče organizacije lahko koristno uporabile. Zbirali so odpadno plastiko z oznako HDPE in PP (neprosojna plastika) iz katere so projektni partnerji izdelali športne in didaktične pripomočke ter druge uporabne predmete. Poleg plastike so zbirali tudi odpadne Li-on baterije (najdemo jih npr. v prenosnikih), ki so jih uporabili za sisteme solarnega napajanja za osvetljevanje javnih poti.

Peter Geršič, vodja projekta NovIKrog, je zbiralno akcijo označil kot pilotni primer v Sloveniji, s katerim se zbrane baterije in plastično embalažo namensko usmerja v predelavo za nadaljnjo uporabo in/ali izdelavo novih izdelkov za lastne potrebe, s čimer se postopoma vzpostavlja lasten snovni krog v lokalni skupnosti. Krožno gospodarstvo namreč najbolj učinkovito doseže svoj namen takrat, ko materiali in storitve krožijo lokalno, v manjši skupnosti, ne da materiali potujejo na drug konec sveta in zopet nazaj.

Vodja projekta NovIKroG Peter Geršič predstavlja pomen krožnega gospodarstva
© NovIKrog

V zbiralni akciji, v katero so bili vključeni dolenjske šole, vrtci in druge javne ustanove, so zbrali 282,2 kg odpadne embalaže, od tega je bilo 84,20 kg neprimerne embalaže oz. drugih vrst odpadkov. Iz odpadne embalaže so izdelali 70 didaktičnih igrač in 500 knjižnih kazal za vrtce. Glavni namen zbiralne akcije je bil ozaveščanje ljudi o možnostih recikliranja plastike in hkrati izobraževanje o pomenu lokalnih snovnih zank. Partnerji projekta NoviKroG so si prizadevali spodbuditi otroke k razmišljanju o usodi odpadkov po odlaganju ter iskanju rešitev za trajno kroženje materialov v okolju. S to akcijo so želeli preizkusiti izzive in priložnosti uvajanja delujočih snovnih zank v lokalnem okolju, s čimer so prispevali k spodbujanju trajnostnega ravnanja z odpadki v okolju.

Uspešno zbiralno akcijo so obeležili v prostorih Podjetniškega inkubatorja Podbreznik, kjer so sodelujoče šole in vrtci prejeli priznanja za sodelovanje in vzorčne izdelke, ki so nastali iz zbrane odpadne embalaže.

V uvodnem nagovoru je direktor Razvojnega centra Novo mesto, Franci Bratkovič poudaril, da se bo v okviru projekta NoviKroG, v Razvojnem centru vzpostavil Krožni inovativni center. Center bo vzpostavljen z namenom uvajanja načel krožnega javnega naročanja v javne ustanove ter gospodarske družbe, ki bodo aktivno sodelovale v lokalnem okolju, s ciljem vzpostavitve koncepta krožnega gospodarstva in učinkovitega upravljanja zaprtih snovnih tokov. Ob zaključku je še poudaril nujnost trajnostnega ravnanja, kjer je prvi korak zmanjšanje porabe energije in surovin.

Špela Gutnik iz podjetja Circular Shield prikazuje izdelave papirja iz embalaže tetrapak
© NovIKrog

Na dogodku so partnerji predstavili tudi uspešno izvedbo prvega skupnega krožnega javnega naročila za KEMSO. KEMSO, ki ga kot pionirski krožni model v lokalni skupnosti v Sloveniji podpira Mesta občina Novo mesto, deluje že od leta 2016. V njem t. i. KEMSO (kartonsko embalažo za mleko in sokove ter ostala tekoča živila) namensko zbirajo in oddajo za recikliranje v higienski papir, ki ga uporabljajo javni zavodi in ustanove na istem območju, kjer je bil embalaža zbrana. Javne ustanove in prebivalci so z uporabo higienskega papirja iz snovnega kroga reciklirali 267 ton odpadne embalaže tetrapak, pred sečnjo ohranili 3.172 dreves ter poskrbeli za zmanjšanje izpustov CO2 za 198.218 kg, kar je enako izpustom, ki jih ustvari 80 avtomobilov v enem letu.

VIRA: NovIKrog, Novo mesto

Sekcija o krožnem gospodarstvu predstavila konkretne rešitve za zeleni prehod

V organizaciji Fakultete za industrijski inženiring Novo mesto je 23. novembra 2023 v Šmarjeških Toplicah potekala 8. mednarodna konferenca o razvoju industrijskega inženiringa: priložnosti, potenciali in izzivi za zeleni prehod. V dopoldanskem delu konference so v okviru Sekcije o krožnem gospodarstvu, ki so jo pripravili partnerji projekta NovIKroG, predavatelji iz Slovenije in tujine predstavili konkretne rešitve za učinkovit zeleni prehod.

Okrogla miza na sekciji o krožnem gospodarstvu
© NovIKrog

Konferenca je uvodoma postregla z izvrstnim primerom krožnega sodelovanja med italijanskim podjetjem Aquafil, ki ima podružnico tudi v Sloveniji in norveškim podjetjem Salt, ki se ukvarja z odpadki v morju. Aquafil iz odpadnih ribiških mrež ter drugih ostankov blaga in industrijske plastike izdeluje 100 % recikliran najlon, primeren za izdelavo talnih oblog in oblačil. Kot je poudarila predstavnica podjetja Aquafil, je za uspeh krožnega gospodarstva pomembno, da so reciklirani izdelki kakovostni in dobro oblikovani.

Slednje velja tudi za ponovno uporabo tekstila, ki ga bo potrebno v skladu z novo evropsko uredbo od leta 2025 v večji meri reciklirati oziroma ponovno uporabiti. Kot je v svoji predstavitvi povedal Emilio Murtič iz Komunale Novo mesto, Slovenci v povprečju kupimo 26 kg tekstila na leto, od katerega ga 90 % konča med odpadki, le 10 % oziroma dobra 2 kg pa gre v ponovno uporabo. Novomeška komunala načrtuje, da bi do leta 2030 po osnovnem scenariju v ponovno uporabo oziroma reciklažo šlo 25 % tekstila, po optimističnem scenariju pa 43 % tekstila. “Tudi majhen korak je prvi korak,” je svojo predstavitev zaključil Murtič.

Na okrogli mizi o krožnem javnem naročanju, ki jo je moderiral Matej Cerovšek iz Ministrstva  za okolje, podnebje in energijo, so iskali načine, kako zeleni prehod spodbuditi prek zelenih in krožnih javnih naročil. Vanja Lakner, vodja Urada za splošne zadeve na Mestni občini Novo mesto, je izrazila zadovoljstvo, da je Mestna občina Novo mesto po letu 2020 letos ponovno izvedla krožno javno naročilo za dobavo higienskega papirja, ki kot merilo za izbor ponudnika v 30 % vključuje elemente krožnega gospodarstva, 70 % pa k izboru prinese cena. Direktorica Dolenjskega muzeja Jasna Dokl Osolnik je izpostavila, da je svetovna organizacija muzejev v novo definicijo muzealstva vključila tudi trajnostni razvoj. “Številnim predmetom, ki bi sicer končali na deponiji, muzeji vdahnemo novo življenje, v izobraževalnem delu z otroki pa kažemo številne zgodbe, kako so se naši predniki zavedali pomena ponovne uporabe in kako je mogoče ponovno uporabo živeti danes,” je dejala.

Vodja Razvojno projektne pisarna na Mestni občini Novo mesto in vodja projekta NovIKroG Peter Geršič pa je v okviru okrogle mize poudaril, da je poglobljeno raziskovanje krožnega in zelenega javnega naročanja pokazalo, da smo še vedno zelo indoktrinirani v linearno gospodarstvo in spodbujanje potrošništva, zato bi bilo potrebno popolnoma spremeniti paradigmo. To je težka naloga, saj poleg tega, da naročniki niti prav dobro ne vedo, katere izdelke in storitve bi lahko krožili, tudi na trgu ni dovolj ponudnikov, ki bi tovrstne krožne izdelke in storitve ponujali. Geršič meni, da Slovenija na nacionalnem nivoju ni storila dovolj za spodbujanje krožnega gospodarstva in zaostaja za vodilnimi državami na tem področju, razdrobljenost slovenskih občin pa onemogoča, da bi se pristojni za javna naročila na majhnih občinah poglabljali v izvedbo krožnih javnih naročil. Rešitev vidi v obvezujoči Uredbi o zelenem javnem naročanju ter o subvencioniranju krožnih ponudnikov, na primer pri izdelavi analiz življenjskega cikla in pridobivanju ustreznih ekoloških certifikatov. »Kljub težaškemu delu pa to ni Sizifovo delo, ker so dobre prakse v tujini dokaz, da se da, pri čemer pa je potrebno zopet razmišljati krožno in učinkovite primere preprosto kopirati, ne pa porabljati virov za odkrivanje tople vode«, je svoje razmišljanje strnil Geršič.

Na konferenci so bile kot možne poti h krožnemu gospodarstvu predstavljena tudi sintetična goriva in kroženje stekla ter analiza življenjskega cikla (Life Cycle Assessment – LCA) kot pripomoček za ocenjevanje vpliva izdelkov in storitev na okolje. Partnerji projekta NovIKroG so predstavili potencial, ki ga ima za zeleni prehod krožno javno naročanje.

VIR: NovIKrog

Odprtje učnega laboratorija za dediščino ob 30-letnici Združenja zgodovinskih mest Slovenije, nosilca projekta Šola prenove za nove generacije

6. december 2023 – Združenje zgodovinskih mest Slovenije je v Škofji Loki ob 30-letnici delovanja uradno odprlo obnovljene prostore novega učnega laboratorija. Novi prostori so nastali v okviru projekta Šola prenove za nove generacije, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Več kot desetletje zapuščene prostore nekdanje mestne hiše Stari Rotovž, ki krasi mestni trg Škofje Loke že od 16. stoletja dalje, so obnovili v sklopu projekta Šola prenove za nove generacije. Obnovljeni prostori bodo namenjeni predvsem izobraževanju osnovnošolskih učiteljev za vključevanje vsebin kulturne dediščine v učni proces, skladno z novimi učnimi programi, ki nastajajo v okviru projekta.

Človek barva strope stare mestne hiše v Škofji Loki
© Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Zahtevno prenovo stavbe je vodila Občina Škofja Loka ob pomoči nosilca projekta Združenje zgodovinskih mest Slovenije in projektnega partnerja Zavod za varstvo kulturne dediščine, ki je izvajal restavracijska dela na objektu. Pri tem so odkrili različne faze iz vsaj petstoletne zgodovine objekta. Najdbe pripovedujejo zgodbe o tehniki gradnje, spretnostih mojstrov in obrtnikov, uporabljenih materialih in obdelavah, kamnoseških in drugih detajlih, vzorcih barv in poslikav, ki so skozi več stoletij spreminjale stavbo ter tako preoblikovale notranje prostore. Novi prostori bodo pravi učni laboratorij, saj bo v njem strokovno predstavljenih 13 sond, ki bodo služile spoznavanju kulturne dediščine, zakonitosti gradnje in ročnih spretnosti. Obnovljene prostore bodo v okviru projekta Šola prenove za nove generacije preizkusili januarja prihodnje leto.

Restavriran strop v stari mestni hiši v Škofji Loki.
© Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Nove prostore so si poleg članic združenja in projektnih partnerjev ogledali tudi državni sekretar na Ministrstvu za kulturo Matevž Čelik, direktorica Direktorata za kulturno dediščino Špela Spanžel in predstavniki Zavoda za gradbeništvo Slovenije (ZAG), ki je vodilna znanstveno-raziskovalna institucija na področju gradbeništva v Sloveniji, ki se aktivno posveča tudi področju ohranjanja kulturne dediščine.

Udeleženke in udeleženci so po ogledu prostorov odprli razpravo na temo ohranjanja in prenove stavbne dediščine v starih mestih središčih. Prav tako so skupaj razmišljali o pomembnosti poenotenja pristopov pri prenovah in povečanju dejavnosti na tem področju ter uspešnem obnavljanju in revitalizaciji stavbne dediščine.

Vrhunec dogajanja je bil slavnostni dogodek v kulturni dvorani Sokolskega doma, ki je bil namenjen otvoritvi prostorov novega učnega laboratorija in praznovanju 30-letnice Skupnosti starih mest v Republiki Sloveniji, predhodnice Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Fasada stare mestne hiše v Škofji Loki.
© Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Projekt Šola prenove za nove generacije soustvarja nosilec projekta Združenje zgodovinskih mest Slovenije, s projektnimi partnerji Univerza na Primorskem, Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Osnovna šola Ivana Groharja, Občina Škofja Loka, MAGMA Geopark AS (NOR) in Šolski center Škofja Loka.

VIR: Združenje zgodovinskih mest Slovenije

Pust šolski hodnik je dobil novo podobo

30. november 2023 – V okviru projekta Šola prenove za nove generacije, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma, so na Osnovni šoli Ivana Groharja v torek, 21. 11. 2023, otvorili didaktični kotiček – galerijo Pod Homanovo lipo. Galerijo Pod Homanovo lipo so si najprej ogledali učenci šole, ki so na licu mesta potovali v del škofjeloškega mestnega jedra in doživeli kotiček kot prostor, za druženje in izobraževanje o kulturni dediščini na prijeten in zanimiv način.

Razstava na šolskem hodniku. Slike kulturne dediščine: vrata, okna in fasade.
© Šola prenove za nove generacije

Namen nove podobe in nove vsebine šolskega hodnika je spoznavanju kulturne dediščine lokalnega prostora, kjer bodo lahko učenci in učenke, pa tudi ostali obiskovalci in obiskovalke šole, s pomočjo prizadevnih učiteljev in učiteljic spoznavali, da je kulturna dediščina lahko zanimiva, ustvarjalna in tudi brezčasna. Galerijo sta ustvarjali profesorica likovne umetnosti Petra Primc Marko z Osnovne šole Ivana Groharja in Neža Gubanc z ekipo iz Srednje šole za lesarstvo (ŠCŠL) ob podpori projektnih partnerjev iz Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem, Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Občine Škofja Loka in Združenja zgodovinskih mest Slovenije.

Ob tem profesorica Petra Primc Marko pravi: »Želela sem poustvariti prostor, ki bi združeval ljudi in kulturno dediščino na prijeten način, kot da se sprehajaš čez mesto, pogledaš v izložbo, se družiš in hkrati izobražuješ. Prostor, kjer bi lahko učenci tudi sami prispevali in se izobraževali in izobraževali druge.«. Dodaja še, da ima galerija tudi velike upe za prihodnost, saj »morda bodo prav učenci, ki so znanja kulturne dediščine pridobili v šoli, to znanje negovali, se dodatno usposabljali, imeli interes in morda nekoč sami prenašali znanje na nove generacije v galeriji Pod Homanovo lipo,«, zaključuje profesorica.

Dogodka se je udeležila tudi vodja projekta Mateja Hafner Dolenc, generalna sekretarka Združenja zgodovinski mest Slovenije. Ob tej priložnost se je zahvalila ravnatelju Marku Primožiču, ekipi Osnovne šole Ivana Groharja ter profesorici Petri Primc Marko. Izpostavila je predvsem aktivno sodelovanje in izrazila veselje, da se kulturna dediščina na zabaven in zanimiv način povezuje z otroki že zgodaj, saj le tako lahko krepijo svoj odnos do nje.

Učenci in ostali udeleženci dogodka so imeli priložnost, poleg ogleda galerije, videti tudi kolaž fotografij arhitekturnih elementov starega mestnega jedra. Kolaž je nastal pod roko učiteljic in učencev pri likovni umetnosti 7. razreda. Poleg fototapete je bila zvezda kotička prva razstava na temo tlaka in skrila. Navzoči so se sprehodili mimo vzorcev tlaka, ki so jih pod strokovnim vodstvom izdelali učenci pri izbirnem predmetu likovnega snovanja. Tako so si udeleženci ogledali še prostor, kjer so bili razstavljeni na ogled izdelki iz skrila, ki se skozi preteklost do današnjega časa uporablja za kritino. Izdelki so nastali na delavnici, kjer so se učenci učili stare obrti obdelave skrila.

Razstava na šolskem hodniku z naslovom S preteklostjo bogatimo sedanjost. Ženska na sliki gleda v pametni telefon.
© Šola prenove za nove generacije

Projekt Šola prenove za nove generacije soustvarja nosilec projekta Združenje zgodovinskih mest Slovenije, s projektnimi partnerji Univerza na Primorskem, Javni zavod Republike Slovenije za varstvo kulturne dediščine, Osnovna šola Ivana Groharja, Občina Škofja Loka, MAGMA Geopark AS (NOR) in Šolski center Škofja Loka.

VIR: Šola prenove za nove generacije

Konferenca in delavnice “Usklajevanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem”

27. november 2023 – 16. novembra 2023 je v Kopru potekala konferenca “Usklajevanje ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem,”. Srečanje je bilo organizirano v sklopu projekta BalanCed, ki je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma.

Konferenca je bila namenjena odpiranju javnega dialoga o različnih nosilcih odgovornosti za dobro usklajevanje različnih sfer življenja. Na dogodku so se predstavile organizacije in podjetja, ki so predstavile primere dobrih praks in pobud s področja usklajevanja ravnovesja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Govorica nagovarja občinstvo.
© Aleš Rosa

Udeleženke in udeležence konference je nagovorila predstavnica lokalne skupnosti, v nadaljevanju so se seznanili s projektom BalanCed, prav tako so imeli priložnost spoznati vodje, mentorje in zaposlene v javnem ter zasebnem sektorju in predstavnike ter predstavnice nevladnih organizacij. Glavni poudarek dogodka je bil na iskanju načina podpore zaposlenih in njihovih družin pri boljšem upravljanju z izzivi, podpore organizacij v skrbi za svoje zaposlene, krepitve kompetence kreativnosti pri zaposlenih in na splošno raziskovanju učinka bogatenja med poklicnim in zasebnim življenjem.

Organizatorji so zagotovili vsem udeleženkam in udeležencem ogled Kreativnega centa, v popoldanskem času sta potekali dve praktični delavnici, ki so ju po metodologiji norveške partnerske organizacije Culture Break Borders izvedli v angleškem jeziku.

Ljudje za mizo oblikujejo glino. Oseba v ozadju jih gleda.
© Aleš Rosa

Projekt BalanCed soustvarjajo nosilec projekta Center za komunikacijo, sluh in govor Portorož, s partnerji Zavod CONA B.P.; NOMED (Neodvisna medijska dejavnost, Koper); Kulturno izobraževalno društvo PiNA in Culture Break Borders (NOR).

VIR: BalanCed

Participacija otrok v Hiši za otroke

23. november 2023 – 18. novembra obeležujemo Evropski dan za zaščito otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo. V ta namen je Ministrstvo za pravosodje, 22. 11. 2023, organiziralo strokovno konferenco z naslovom Participacija otrok v Hiši za otroke.

Strokovna konferenca, v izvedbi projekta Hiša za otroke, ki je sofinanciran s strani Norveškega finančnega mehanizma, je bila namenjena ozaveščanju problematike spolne zlorabe otrok in odzivu države nanjo. Na konferenci so predstavili razumevanje participacije in različne načine zagotavljanja vključevanja otroka v postopkih (sodnih in drugih) v Hiši za otroke, v katerih sodelujejo otroci. Udeleženci in udeleženke so nadgrajevali teoretičnega poznavanja in uresničevanja otrokovih pravic s konkretno predstavitvijo načinov zagotavljanja otrokove participacije.

Konferenco, na kateri so bili predstavniki in predstavnice Slovenije, Finske in Irske, sta otvorila Junior ambasadorka UNICEF Slovenije Arja Ela Hvala in državni sekretar na Ministrstvu za pravosodje dr. Igor Šoltes.

Mlado dekle za govorniškim odrom govori pred zbrano publiko.
© Ministrstvo za pravosodje

Junior ambasadorka, Arja Ela Hvala, je poudarila pomembnost participacije otrok in mladih v vseh dimenzijah življenja. Dodala je, da otroci potrebujejo opolnomočene in ozaveščene odrasle, ki imajo posluh, da še posebej v tistih težkih situacijah za otroke odločitve sprejemajo v sodelovanju z njimi. Zaključila je s sporočilom, da morajo biti otroci in mladi slišani ter da platforma U-Report, ki je namenja prav glasu mladim, deluje že v 99 državah in je odslej tudi dostopna v Sloveniji.

Sporočilu Junior ambasadorke se je pridružil tudi dr. Šoltes, ki je poudaril, da si ministrstvo za pravosodje v tem mandatu prizadeva urediti področje otrokom prijazno pravosodje. Nadalje je izrazil, da sta poslušanje in upoštevanje slišanega pomembni vrednoti ob naslavljanju pereče teme, kot je zaščita otrok in boj proti spolnemu izkoriščanju in zlorabi otrok.

Dr. Šoltes je navedel, da so v dobrem letu delovanja Hiše za otroke obravnavali 58 otrok, kar pomeni, da so bili otroci v Hiši deležni usklajevanje vzporednih kazenskih preiskovalnih postopkov in postopkov za zaščito otroka, s čimer se je preprečilo vnovično travmatizacijo otrok med postopkom preiskave in postopkom pred sodiščem. Prav tako je govorec poudaril ključne izzive pri zaščiti otrok pred zlorabami in spomnil, da je potrebno imeti ničelno toleranco do spolnih zlorab ter nuditi zaščito žrtvam in jim zagotoviti pomoč. Ključen dejavnik pri vzpostavitvi zaupanja ima varno okolje, ki deluje na preventivi in nudenju pomoči ter opore, ko preventiva ne zadostuje, je še dodal dr. Šoltes.

Moški za govorniškim odrom nagovarja publiko.
© Ministrstvo za pravosodje

VIR: GOV.SI

Skip to content