Otvoritev hiše za otroke

27. maj 2022 – Danes je potekala slavnostna otvoritev hiše za otroke, varnega prostora za učinkovito in celovito strokovno obravnavo otrok žrtev kaznivih dejanj.

Prostore hiše za otroke so slavnostno otvorili predsednik Republike Slovenije gospod Borut Pahor, veleposlanica Kraljevine Norveške za Slovenijo gospa Trine Skymoen, minister za pravosodje gospod Marjan Dikaučič in direktorica javnega zavoda Hiša za otroke gospa Simona Mikec.

Z otvoritvijo teh prostorov bosta na enem mestu združena sodelovanje pristojnih institucij (medinstitucionalno sodelovanje) ter psihosocialna podpora za zlorabljene otroke. Prostori so bili vzpostavljeni v okviru vnaprej opredeljenega projekta Hiša za otroke (Barnahus), ki se izvaja v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov in je sofinanciran s sredstvi Norveškega finančnega mehanizma 2014–2021.

Podpisan sporazum za podporo pri integraciji razseljenih oseb iz Ukrajine z začasno zaščito v Sloveniji

9. maj 2022 – Skupni odbor Sklada za bilateralne odnose je potrdil financiranje bilateralne aktivnosti za podporo pri integraciji razseljenih oseb iz Ukrajine z začasno zaščito v Sloveniji.

Ciljna skupina so razseljene osebe iz Ukrajine s statusom začasne zaščite, ki živijo v nastanitvenih centrih, ki jih zagotavlja Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov ter ostale razseljene osebe. Z izvajanjem te bilateralne aktivnosti se Slovenija odziva na posledice vojne v Ukrajini, ki se je začela konec februarja 2022 in je hitro povzročila množično izseljevanje ljudi iz te države.

Nosilec bilateralne aktivnosti je Urad Vlade RS za oskrbo in integracijo migrantov (UOIM). V okviru bilateralne aktivnosti bodo nudene osnovne podpore pri vključevanju oseb s statusom začasne zaščite iz Ukrajine v slovensko družbo, aktivnosti pa se bodo izvajale na daljavo, prek spleta.

Cilji bilateralne aktivnosti se osredotočajo na tri temeljna področja:

  1. pridobitev ustreznih informacij o poznavanju osnovnih pravic, do katerih so, kot začasno razseljene osebe, upravičeni;
  2. ukrajinskim beguncem bo omogočen krajši orientacijski tečaj o glavnih posebnostih življenja v Sloveniji, ki bo bistveno pospešil njihovo vključevanje v družbo;
  3. posameznim šolarjem s statusom začasne zaščite, ki so vpisani v slovenske javne šole, bo omogočena podpora pri osnovni pismenosti v slovenskem jeziku in pomoč pri učnem procesu.

Ocenjena vrednost bilateralne aktivnosti je 101.000,00 EUR, traja pa od maja do decembra 2022. Izvaja se v okviru Sklada za bilateralne odnose.

Rezultati javnega razpisa programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

6. maj 2022 – Objavljeni so rezultati javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Na spletni strani so pod zavihkom Razpisi v okviru zaključenega javnega razpisa programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje objavljeni rezultati.

V okviru štirih rezultatov programa je bilo za sofinanciranje izbranih 13 projektov, 6 projektov je uvrščenih na rezervne liste, 6 projektov pa je zavrnjenih.

Zaključen je izbor projektov v okviru javnega razpisa programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

13. april 2022 – Zaključen je izbor projektov v okviru javnega razpisa za sofinanciranje projektov v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

Program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je namenjen pospešitvi načrtovanja, krepitvi institucionalnih sposobnosti in izvajanju pilotnih/demonstracijskih ukrepov, ki na lokalni, regionalni in državni ravni prispevajo k blaženju podnebnih sprememb in prilagajanju nanje. K prijavi so bili vabljeni prijavitelji s projekti, ki prispevajo k povečanju proizvodnje energije iz obnovljivih virov, izboljšanju upravljanja trajnostne mobilnosti, uveljavljanju načel krožnega gospodarstva in izboljšanju upravljanja ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb.

Z današnjim dnem je izbor projektov v okviru javnega razpisa zaključen. Skupna višina dodeljenih sredstev znaša 14.183.902,52 EUR, ki se v okviru štirih rezultatov delijo na naslednji način:

• Povečana proizvodnja energije iz obnovljivih virov (skupna višina dodeljenih sredstev 4.895.468,23 EUR),
• Izboljšano upravljanje trajnostne mobilnosti (skupna višina dodeljenih sredstev 4.370.602,72 EUR),
• Povečano uveljavljanje načel krožnega gospodarstva (skupna višina dodeljenih sredstev 2.578.148,53 EUR) in
• Izboljšano upravljanje ekosistemov pod pritiskom zaradi podnebnih sprememb (skupna višina dodeljenih sredstev 2.339.683,04 EUR).

Zvone Černač, minister, pristojen za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je poudaril, da države donatorice  Norveška, Islandija in Lihtenštajn prek Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP stremijo k zmanjšanju gospodarskih in socialnih razlik v Evropi ter krepitvi dobrih odnosov med Slovenijo in državami donatoricami. Z izborom projektov v okviru omenjenega javnega razpisa, pa bomo s skupnimi močmi doprinesli k ohranjanju zelene Slovenije za prihodnje rodove.

Letni sestanek z državami donatoricami

5. in 6. april 2022 – V Sloveniji je potekal že četrti letni sestanek z državami donatoricami v aktualnem obdobju izvajanja Norveškega finančnega mehanizma in Finančnega mehanizma EGP. Letni sestanek je organizirala Nacionalna kontaktna točka.

Dvodnevnega srečanja se je udeležila številčna zasedba domačih in tujih predstavnikov. Na slovenski strani so sodelovali predstavniki Nacionalne kontakte točke, Nosilca programa, Organa za potrjevanje, Revizijskega organa, Ministrstva za zunanje zadeve in Sklada za civilno družbo. Države donatorice so zastopali predstavniki Ambasade Kraljevine Norveške v Budimpešti, norveškega Ministrstva za zunanje zadeve in Urada za finančne mehanizme.

Udeleženci so na letnem sestanku potrdili Kombinirano strateško in letno poročilo za leto 2021, pregledali napredek pri izvajanju programov in skladov ter aktivnosti in pobude v okviru bilateralnega sodelovanja.

Dvodnevno srečanje je imelo tudi vsebinsko pester spremljevalni program, v okviru katerega so si udeleženci ogledali primere projektov, ki se izvajajo v okviru Sklada za civilno družbo (ACF – Active Citizens Fund) ter lokacijo hiše za otroke, ki je eden od rezultatov vnaprej opredeljenega projekta Hiša za otroke (Barnahus) v okviru programa Izobraževanje – krepitev človeških virov. Obiskali so tudi ljubljansko Mestno hišo, kjer je potekala predstavitev mesta Ljubljane in njenih dobrih zgodb ter razprava o možnih bilateralnih pobudah.

Odbor za sodelovanje za program Izobraževanje – krepitev človeških virov

24. februar 2022 – Danes je potekalo tretje srečanje Odbora za sodelovanje za program Izobraževanje – krepitev človeških virov, zaradi situacije s Covid-19 v virtualni obliki.

Srečanja so se udeležili predstavniki Nosilca programa in programskih partnerjev iz držav donatoric (Norveški direktorat za visoko šolstvo in veščine, ang. HK-dir – Norwegian Directorate for Higher Education and Skills ter Nacionalna agencija za mednarodne zadeve iz Lihtenštajna, ang. AIBA – National Agency for International Education Affairs), kot opazovalke pa so na srečanju sodelovale še predstavnice Ambasade Kraljevine Norveške v Budimpešti, Urada za finančne mehanizme ter Nacionalne kontaktne točke.

Udeleženci so razpravljali o napredku izvajanja programa, predvsem o aktivnostih, ki potekajo v okviru javnega razpisa in vnaprej opredeljenih projektov ter o sredstvih, ki so v okviru Sklada za bilateralne odnose na voljo za program.

Več o programu Izobraževanje – krepitev človeških virov je na voljo na tej povezavi.

Odbor za sodelovanje za program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje

22. februar 2022 – Danes je potekalo tretje srečanje Odbora za sodelovanje za program Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje, zaradi situacije s Covid-19 v virtualni obliki.

Srečanja so se udeležili predstavniki Nosilca programa in programskega partnerja iz države donatorice (Norveška agencija za okolje – Norwegian Environmental Agency), kot opazovalci pa so na srečanju sodelovali še predstavniki Ambasade Kraljevine Norveške v Budimpešti, Urada za finančne mehanizme ter Nacionalne kontaktne točke.

Udeleženci so razpravljali o napredku izvajanja programa, predvsem o aktivnostih, ki potekajo v okviru javnega razpisa, o vsebinah v zvezi s potencialnim vnaprej opredeljenim projektom ter o sredstvih, ki so v okviru Sklada za bilateralne odnose na voljo za program.

Več o programu Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje je na voljo na tej povezavi.

Skip to content