Projekti programa NOR FM

Področje A.1 - Pobude za javno zdravje

Pod-področje A.1.1 - Zmanjševanje razlik v zdravju med skupinami uporabnikov

Pod-področje A.1.2 - Preprečevanje bolezni, povezanih z življenjskim slogom

Pod-področje A 1.3 - Izboljšanje storitev na področju duševnega zdravja

Področje A.2 - Enakost spolov

Pod-področje A.2.1 - Odločanje na gospodarskem področju

Pod-področje A.2.2 - Odločanje na političnem področju

Pod-področje A.2.3 - Usklajevanje poklicnega in družinskega življenja