Projekti programov FM EGP in NOR FM

Vsi projekti

Polni naslov projekta:

Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju

Akronim projekta:

Uživajmo v zdravju

Nosilec projekta:

Zavod Republike Slovenije za šolstvo

Projektni partnerji:

Partner 1: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Partner 2: Univerza v Ljubljani - Pedagoška fakulteta in Fakulteta za šport

Partner 3: Institut »Jožef Stefan«

Partner 4: Fakulteta za zdravstvo Jesenice

Partner 5: Univerza v Mariboru - Fakulteta za zdravstvene vede

Obdobje trajanja projekta:

27.02.2015 - 31.12.2016

Skupni upravičeni stroški projekta:

802.884,65 EUR

Višina nepovratnih sredstev sofinanciranja projekta:

759.884,65 EUR

Programsko področje:

Pobude za javno zdravje

Splošni cilj projekta:

Zmanjšanje ali preprečitev bolezni, povezanih z življenjskim slogom

Povzetek projekta:

Projekt prispeva k reševanju naraščajočega problema nezdravega življenjskega sloga ter prekomerne telesne teže in debelosti otrok, mladostnikov in odraslih. Specifični cilji projekta so vzpostavitev učinkovitega medsektorskega sodelovanja in podpornih okolij za zdrav življenjski slog, nadgradnja programov izobraževanja ter razvoj modelov in vzpostavitev inovativnih programov nemedikamentoznega zdravljenja debelosti, s poudarkom na prilagoditvi v projektu vzpostavljenih ukrepov ranljivim skupinam prebivalcev. Projekt vključuje tudi usposabljanja strokovnjakov in razvoj ter testiranje interdisciplinarnih preventivnih timov v sektorjih vzgoje in izobraževanja, zdravstva, sociale in lokalne skupnosti za podporo zdravemu življenjskemu slogu. Razviti pristopi, orodja in programi za zmanjševanje debelosti bodo pilotno testirani v vseh slovenskih statističnih regijah.

Spletna stran v slovenskem jezikuSpletna stran v angleškem jeziku