Obrazci

Obrazci za projekte Programa EGP (Biotska raznovrstnost in ekosistemske storitve, Naravna dediščina in Kulturna dediščina):

Sporazum o partnerstvu EGP

Sporazum o partnerstvu EGP (EN)

Priloga 2 FN po partnerjih EGP

Priloga 2 FN po partnerjih EGP (EN)

 


Obrazci za projekte Programa NOR (Pobude za javno zdravje in Enakost spolov):

Sporazum o partnerstvu NOR

Sporazum o partnerstvu NOR (EN)

Priloga 2 FN po partnerjih NOR

Priloga 2 FN po partnerjih NOR (EN)