Sofinanciranje aktivnosti bilateralnega sodelovanja

Javno povabilo (javno povabilo, razpisna dokumentacija in odgovori na vprašanja)

Obrazci za poročanje o izvedenih aktivnostih bilateralnega sodelovanja:

Obrazec za poročanje

Tabela računov

Zahtevek za povračilo

Novo javno povabilo (17. 2. 2017)