Program NOR FM

Bilateralni sklad v okviru programa Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014

Del sredstev tega sklada je bil namenjenih tudi za iskanje norveških partnerjev za izvajanje projektov v partnerstvu z njimi. Sredstva za vzpostavitev bilateralnega partnerstva so bila kot povračilo stroškov za ustvarjanje takšnega partnerstva povrnjena nosilcem projektov, ki so bili izbrani na javnem razpisu za sofinanciranje projektov.

Podrobnejše informacije, pogoje in navodila o koriščenju sredstev bilateralnega sklada na programski ravni, kakor tudi obdobje upravičenosti za uveljavljanje povračila, so bili objavljeni v javnem razpisu za sofinanciranje projektov Programa Norveškega finančnega mehanizma in Programa finančnega mehanizma EGP.

 


Dodatne informacije:

Program Norveškega finančnega mehanizma 2009-2014

Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Kotnikova 5
1000 Ljubljana

T:
+ 386 1 400 34 73

Nataša Babuder Rumpret
E-mail: natasa.babuder-rumpret@gov.si